I Wieliszewski Kolędowy Przegląd Scholi Parafialnych – 20 stycznia 2019 r.

20 stycznia 2019 r. w parafii Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie, odbył się I Wieliszewski Kolędowy Przegląd Scholi Parafialnych. Pomysłodawcą przeglądu jest ks. Łukasz Król, opiekun scholi w Wieliszewie. Wydarzenie wyreżyserowała i poprowadziła schola Świętego Michała Archanioła. Organizacją zajęła się pani Marta Rutkowska.

Kolędowy przegląd poprzedziła Msza Święta, w czasie której oprawę muzyczną zapewniła schola Świętego Michała Archanioła z Wieliszewa we współpracy ze scholą z Parafii Świętego Jana Kantego w Legionowie. Zespoły doskonale się rozumiały i pięknie współbrzmiały.

I Wieliszewski Kolędowy Przegląd Scholi Parafialnych rozpoczął Proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Ks. Grzegorz Kucharski powitał przybyłe schole i zaprosił do wspólnego kolędowania.

Jako pierwsza zaśpiewa Schola „Aniołki” z Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chotomowie. „Aniołki” zapoznały zgromadzonych z wyszukanymi utworami: kolędą Ewy Gaworskiej „Trzej Królowie”, kolędą siostry Adriany Anny Miś „Zaśnij, zaśnij Dziecię” oraz pastorałką „Wielka nad szopą”.

Następna wystąpiła Schola Dziecięco - Młodzieżowa z Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie. Zespól zaśpiewał jedne z najstarszych kolęd „O Gwiazdo Betlejemska”, „Jezusa Narodzonego” oraz „Od wschodu słońca”.

Kolejna zaprezentowała się schola „Fatima Canta” z Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie. Chór wykonał własną kompozycję pod tytułem „Nad stajenką” oraz kolędę „Północ już była” i „Pastorałek od ucha do ucha”.

Następnie wystąpiła schola Dziecięca z Parafii Świętego Jana Kantego w Legionowie wraz z zespołem Tu Kanty i skrzypaczką Anetą Sędzik. Zespół przedstawił kolędy „Oj Maluśki, maluśki”, „Jam jest dudka” i „Świeć gwiazdeczko”.

Jako ostatnia wystąpiła schola Świętego Michała Archanioła Parafii Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie, śpiewając kolędy „Jezusa narodzonego wszyscy witajmy” „Zjawiło się nam dziś coś nowego” oraz „Gore gwiazda Jezusowi”.

Wszystkie schole, stanęły ramię w ramię i wspólnie, wykonały finałową kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Zebrani parafianie i goście długo oklaskiwali występujące zespoły.

Ksiądz Dziekan Prałat Lucjan Szcześniak wyraził swój podziw dla talentu zebranych scholistów i wręczył opiekunom scholi pamiątkowe statuetki udziału w I Wieliszewskim Kolędowym Przeglądzie Scholi Parafialnych.

Dzieci z uśmiechami na ustach i batonikami w rękach wróciły do dumnych z nich opiekunów. Zebrani parafianie i goście czuli kolędową atmosferę spokoju i szczęścia.

Organizatorzy wydarzenia pragną serdecznie podziękować wszystkim gościom i parafianom za obecność i okazane wsparcie. Opiekunom duchowym i muzycznym scholi za przygotowanie zespołów do Przeglądu i przyjazd do Wieliszewa.

Prowadzenia Przeglądu podjęły się opiekunka scholi Świętego Michała Archanioła pani Irena Jacenko oraz scholistki Alicja, Antonia, Oliwia, Eliza i Wiktoria. Pan Mariusz Kram zadbał o dźwięk i filmowanie, pani Aneta Szkolniak zajęła się e-marketingiem zaś państwo Anna i Marcin Styś opieką nad goszczącymi w parafii scholami. Pani Katarzyna Burza zrobiła niżej załączone zdjęcia. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym parafianom za sprawną i udaną współpracę przy organizacji Przeglądu.

MR

 

12/01/2019