Przyjęcie nowych scholistek - 29 września 2019 r.

29 września czcimy świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. W dniu wspomnienia swojego patrona schola Św. Michała Archanioła sprawowała oprawę mszy świętej o godz. 10.30.

Ks. proboszcz odebrał przyrzeczenia od dwóch kandydatek na scholistki i ich rodziców. Barbara i Katarzyna zostały mianowane scholistkami i przyjęły strój scholi parafialnej. Przez włączenie do grona scholistów dziewczynki „otrzymały prawo i zaszczyt inicjowania i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii”.

Schola zaprasza na próby, które odbywają się w niedziele o godz. 9.00, w sali na wieży. Po próbie zespół śpiewa na mszy świętej dziecięcej. Wyjątek stanowią pierwsze niedziele miesiąca, kiedy schola nie ma prób i nie śpiewa na mszy świętej.

05/10/2019
Tags: