Synod Młodych

Dziś w naszej parafii oficjalnie rozpoczęliśmy i zaprezentowaliśmy działania Synodu Młodych. 

Synod to przede wszystkim okazja do pobudzenia wiary, pobożności i gorliwości apostolskiej. To wsłuchanie się w to, co Duch Święty mówi do wspólnoty miejscowego Kościoła. Zwykle, gdy słyszymy o Synodzie, to kojarzy się nam to ze zgromadzeniem biskupów w Rzymie, którzy pod przewodnictwem Ojca Świętego podejmują rozważania nad sprawami życia religijnego. Synod diecezjalny zwoływany jest i kierowany przez biskupa dla dobra Kościoła lokalnego. Biorą w nim udział duchowni, osoby życia konsekrowanego oraz przedstawiciele wiernych świeckich. Dzięki temu wszyscy diecezjanie reprezentowani są przez swoich przedstawicieli.

Synod nie jest czasem na dyskusję czysto teoretyczną. Podejmuje się zawsze tematy i zagadnienia, które są aktualne i które domagają się pilnego rozważenia.

Tym, co uruchomiło inicjatywę przeprowadzenia naszego diecezjalnego synodu, był oczywiście Synod rzymski poświęcony młodzieży. Mieliśmy w nim swojego przedstawiciela. Był nim ks. bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy naszej diecezji. Patrząc na tamto wydarzenie, podczas którego omawiano sprawy młodych ludzi w skali całego Kościoła, my chcemy w naszej diecezji uczynić to samo. Jest wiele znaków i sygnałów przychodzących z codziennego życia, które mówią, że potrzebne jest zwrócenie znacznie większej uwagi na problemy z którymi mierzy się dzisiaj młode pokolenie.

Słowo pasterskie bpa. Romualda Kamińskiego

Warszawa, dnia 15 września 2019 r.

06/10/2019
Tags: