Intencja mszalne 24 - 30 lipca A.D. 2017

PONIEDZIAŁEK  - 24 lipca 2017

17:30

+ Leokadię i Stanisława Gawrońskich, 

   zmarłych z c.R. Gawrońskich i Kado,

   Wiktorię i Aleksandra Trelińskich

18:00

+ Kazimierza w 48 rocz. śmierci,

   Mariannę, Stanisława, Edwarda Barszczewskich,

   Katarzynę i Władysława Gierczyńskich,

   dziadków Składanków i Gierczyńskich

WTOREK  - 25 lipca 2017

ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA APOSTOŁA

17:30

+ Józefa Gryca w 7 rocz. śmierci

18:00

+ Jadwigę Wójcik w 4 rocz. śmierci

19:15

   Msza Święta z modlitwą wstawienniczą

    - intencja Grupy Odnowy w Duchu Świętym "Góra Tabor".

ŚRODA  - 26 lipca 2017

ŚW. JOACHIMA i ANNY, RODZICÓW N.M.P.

17:30

+ Zygfryda, Marcjannę, Józefa, Tadeusza, Zbigniewa, Mariannę Grodków,

   Jana i Henryka Chmielewskich, zmarłych z c.R. Grodków i Wójcików,

   Mariannę i Juliana Grodków 

 

18:00

+ Annę, Wacława, Macieja, Antoniego i Sylwestra Piwko,

   dziadków Pieńkosów i Piwków, Stanisławę i Józefa Pieńkosów

CZWARTEK  -  27 lipca 2017

17:30

   O opiekę i dary Ducha Świętego dla Anny w 35 rocz. urodzin i dzień imienin

18:00

+ Czesława Romatowskiego w 11 rocz. śmierci,

   Adama i Mariannę Romatowskich, Krystynę Dynus

PIĄTEK  -  28 lipca 2017

17:30

+ Jerzego Kieszka w 4 rocz. śmierci,

   Eleonorę i Stefana Kieszków, dziadków Kieszków i Jankowskich

18:00

+ Halinę Dziekońską, Janinę, Hieronima, Ignacego Bartnickich,

   Zofię, Jana, Józefa, Stanisława, Czesława Dziekońskich, Jerzego Wysockiego

   NABOŻEŃSTWO  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

SOBOTA  -  29 lipca 2017

17:00 

   Msza Święta związana ze ślubem

18:00

+ Mariana Kowalika w 6 rocz. śmierci,

   Marię i Stanisława, dziadków Kowalików i Szprotów

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

  30 lipca 2017

7:00

+ Jerzego Mosaka w 15 rocz. śmierci,

   Halinę i Czesława Kubickich, dziadków Kowalskich,

   Lucynę, dziadków Łempickich 

9:00

+ Hieronimę Suchenek w 24 rocz. śmierci,

   Stefana i Wacława Suchenków, Elżbietę i Jerzego Jakubowskich,

   Wiesława, Genowefę, Kazimierza Cichockich,

   zmarłych z c.R. Suchenków, Liwskich i Cichockich

12:00

   Intencja dziękczynno - błagalna: O Boże błogosławieństwo i łaski 

   dla Henryki i Romana Kamińskich w 40 rocznicę ślubu,

   z prośbą o opiekę Matki Bożej Królowej Rodziny dla dzieci i wnuków

 17:00 

+ Barbarę Sarnowską w 12 rocz. śmierci,

   Józefa Sarnowskiego, dziadków Gawrońskich, Katarzynę Baran,

   dziadków Sarnowskich, Martę Baran, Henryka i Zdzisława Bonieckich