Intencje mszalene 25 - 31 maja A.D. 2015

PONIEDZIAŁEK  - 25 maja 2015

ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,

 MATKI KOŚCIOŁA

7.00

+ Stanisława Gruczka w miesiąc po śmierci

10.00

+ Franciszka i Filomenę Gajczy, Aleksandra, Jana, Aleksandrę Popławskich,

   za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

+ Janinę Sowińską w 45 rocz. śmierci, Zenonę i Stanisława Fabiszewskich,

   Michalinę Krajewską   nabożeństwo majowe

WTOREK  - 26 maja 2015

7.00

   W Dniu Matki, za śp. Helenę Stachnik i Henrykę Gil 

17.30

+ Zofię Fergin, Ryszarda i Adama Ferginów

18.00

+ Annę i Danutę Kalisiak, Lucynę Radzikowską, Annę Jabłońską

   oraz wszystkie Matki z okazji ich święta   nabożeństwo majowe

ŚRODA  - 27 maja 2015

7.00

+ Zofię i Jana Kownackich, Annę i Władysława Ciesielskich,

   zmarłych z c.R. Bągardów

17.30

+ Grażynę Ignatowską

18.00

+ Eleonorę Suchenek w 98 rocz. śmierci, Jana Suchenka,

   Katarzynę, Józefa, Zbigniewa i Grzegorza Krawczyków,

   Józefa i Grzegorza Kado, Edwarda Krawczyka   nabożeństwo majowe  

CZWARTEK  - 28 maja 2015

ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA,

 NAJWYŻSZEGO KAPŁANA

7.00

   W intencji Panu Bogu wiadomej

17.30

+ Ryszarda Prokopowicza

18.00

+ Rodziców: Helenę i Józefa Opieka, Franciszkę i Józefa Kucharskich,

   zmarłych z c.R. Kucharskich   nabożeństwo majowe

PIĄTEK  - 29 maja 2015

7.00

+ Tadeusza Sosińskiego

17.30

+ Katarzynę, Serafina, Bronisławę, Wincentego Pawłowskich,

   Józefa i Mariannę Uszyńskich, Kazimierę i Zbigniewa Niteckich,

   Danutę Matławską

18.00

   Msza Święta dziękczynna za życie śp. Zosi Baranowskiej,

   z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej

   dla Zuzi Baranowskiej z okazji 10 urodzin   nabożeństwo majowe 

SOBOTA  - 30 maja 2015

7.00

+ Stefana Popławskiego w 35 rocz. śmierci

   i Eugenię Popławską w 6 rocz. śmierci

17.30

+ Stanisława Młotkowskiego w 17 rocz. śmierci,

   Wandę, Ludwikę, Jana i Bronisława Młotkowskich,

   Elżbietę i Franciszka Suchenków, zmarłych z c.R. Suchenków

18.00

+ Mieczysława, Zofię i Aleksandra Kostrzewa   nabożeństwo majowe

NIEDZIELA  - 31 maja 2015

UROCZYSTOŚĆ

 NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

   7.00

+ Roberta, Jarosława, Jana i Jadwigę Burza, Helenę i Władysława Stachników,

   dziadków: Burza, Stachników, Buraczyńskich, Czesława Pyszkiewicza

9.00

+ Joannę, Józefa i Jana Szmagałów

10.30

+ Mariannę i Jana Goliat, Grzegorza Lisa,

   zmarłych z c.R. Goliatów, Adamusów, Katarzynę i Antoniego Sikorów

12.00

   ZA  PARAFIAN

 17.00

+ Halinę Jędraszko w rocz. śmierci   nabożeństwo majowe