Intencje mszalne14 - 20 marca A.D. 2016

PONIEDZIAŁEK  - 14 marca 2016

7.00

+ Urszulę Ciężką w 30 dni po śmierci                                                

17.30   

   O błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski dla Grażyny Szymańskiej

   w 50 rocznicę urodzin oraz opiekę Matki Bożej

18.00

   O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Rodzin:

   Cieślińskich, Krukowskich, Kwiatkowskich i Piórkowskich

WTOREK  - 15 marca 2016

7.00

+ Annę Rybarczyk

17.30

+ Janinę i Kazimierza Urbanów, Joannę i Jerzego Prusów,

   Władysławę i Józefa Zalewskich, dziadków Słoniewskich i Urbanów

18.00

+ Jana i Helenę Sieradzkich

19.15

   Msza Święta z modlitwą wstawienniczą

   - intencja Grupy Odnowy w Duchu Świętym "Góra Tabor"

ŚRODA  - 16 marca 2016

7.00

+ Annę Rybarczyk

17.30

   O Boże błogosławieństwo dla wszystkich członków

   Apostolstwa Dobrej Śmierci, w trosce o jego dalszy rozwój

18.00

+ Józefa Korszeń w 26 rocz. śmierci, Mariannę i Józefa Korszeń,

   Mariannę, Franciszka, Stefana Żołek , Zbigniewa Sawickiego,

   Stanisława Banaszka, dziadków: Rozalię i Piotra Barszczewskich

CZWARTEK  - 17 marca 2016

   7.00

+ Mariana Stachnika, Jana i Franciszkę Stachników                                                

 17.30

+ Zenobię Suszczyńską w 4 rocz. śmierci, Mariannę i Wandę Ślesik

18.00

+ Jana Pawła Wiereskę w 18 rocz. śmierci

PIĄTEK  - 18 marca 2016

7.00

+ Annę Rybarczyk

17.15

   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

18.00

+ Stanisława Jankowskiego w 23 rocz. śmierci,

   Stefana, Apolonię Jankowskich, Wojciecha, Mariannę, Franciszka Waś,

   zmarłych z c.R. Jankowskich i Wasiów

19.00

   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

SOBOTA  - 19 marca 2016

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

7.00

+ Józefę Mikołajczyk i Józefa Dąbrowskiego

17.30

+ Józefę Burza, Michała, Elżbietę, Kazimierza Burza,

   Wiesławę, Mariana Sołtys, zmarłych z c.R. Kurowskich

18.00

+ Józefa Gryca

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

     20 marca 2016

   7.00

+ Zofię Siennicką w24 rocz. śmierci, Antoniego Siennickiego,

   Władysława Siennickiego, Bogdana Jankowskiego, Jerzego Stromeckiego

9.00

+ Roberta Gronowskiego w 10 rocz. śmierci,

   Reginę, Bogdana, Józefa Jankowskich, dziadków Jankowskich,

   Czesławę i Czesława Dubskich  

10.30

+ Hannę Burza w 1 rocz. śmierci

12.00

   ZA  PARAFIAN

 17.00

   Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym

+ Martę Dąbrowską w 7 rocz. śmierci, Tadeusza Dąbrowskiego

   Henryka Dąbrowskiego w 3 rocz. śmierci, Mariannę i Stefana Serwa