Intencje mszalne 06 - 12 maja A.D. 2013

PONIEDZIAŁEK  - 6 maja 2013

   7.00

+ Kazimierę Winniak w 1 rocz. śmierci, Henryka i Janinę Winniak

 17.30

+ Martę Zbroch, Karola, Jana i Władysława Zbroch,

   Helenę, Tomasza, Stanisława Waradzyn, Janinę Oktaba, Eleonorę Ścibor,

   Sabinę, Tadeusza i Karola Trzaskomów, Martę w 30 rocz. śmierci

 18.00

+ Mariannę Stasiorczyk w 10 rocz. śmierci i Jana Stasiorczyka,

   Feliksę i Wiktora Łyszkowskich, dziadków Sołtysów i Stasiorczyków

   nabożeństwo majowe

WTOREK – 7 maja 2013

7.00

+ Józefa Błaszczęć (intencja o pracowników Zespołu Szkół Centrum

   Kształcenia Rolniczego)

17.30

+ Stanisława Dąbkowskiego w 2 rocz. śmierci, Halinę Dąbkowską,

   Mariannę i Czesława Dąbkowskich

 18.00

+ Janinę Sowińską w 43 rocz. śmierci, Zenonę i Stanisława Fabiszewskich,

   Michalinę Krajewską nabożeństwo majowe

ŚRODA – 8 maja 2013

   7.00

   O błogosławieństwo Boże dla Stanisławy Kucharskiej

17.30

+ Stanisława i Mariannę Oleksiaków, Annę i Franciszka Oleksiaków,

   Leona i Stefanię, Tadeusza Jankowskich,

   Bogumiłę Lewandowską i Elżbietę Burza

18.00

+ Stanisława i Mariannę Plebanów,

   Ignacego, Andrzeja, Jana, Mariannę Stachników, Janinę Deput,

   Jana Czapaluka, dziadków Plebanów i Deputów   nabożeństwo majowe

CZWARTEK  - 9 maja 2013

   7.00

+ Mariana, Józefa, Tomasza i rodziców Kucińskich,

   Anastazję, Anastazego, Stefana, Mariannę Zdunek

 17.30

+ Telesfora, Annę, Jana i Stanisława Miętków,

   Mieczysława i Wojciecha Szymańskich, dziadków Bożymów i Miętków

 18.00

+ Stanisława Dąbkowskiego w 2 rocz. śmierci, Halinę Dąbkowską,

   Mariannę i Czesława Dąbkowskich   nabożeństwo majowe

PIĄTEK   - 10 maja 2013

   7.00

+ Jerzego Jana Kowalskiego w miesiąc po pogrzebie

 17.30

+ Zdzisława Krzywkowskiego w 4 rocz. śmierci

 18.00

+ Kazimierza Powierża w 16 rocz. śmierci,

   Irenę i Józefa Grzybowskich, Józefa Bożyma  nabożeństwo majowe

 

SOBOTA   - 11 maja 2013

   7.00

*+ Bogumiłę Lewandowską

 17.30

+ Wojciecha Witana, Tadeusza Suski, Janinę, Kazimierza, Witolda Otysiów,

   Dariusza Soczawę, Jadwigę, Juliana i Hieronima Potentas, Tadeusza Sulicha

 18.00

+ Bronisławę i Stanisława Bałdowskich, Dariusza i Mikołaja Michalików

   nabożeństwo majowe

VII NIEDZIELA WIELKANOCY

12 maja 2013

UROCZYSTOŚĆ

 WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

   7.00

+ Zofię i Aleksandra Majewskich, Stanisławę i Leona Grzegorek,

   Wandę i Stanisława Kikas

   9.00

+ Wiktora Banaszka w 2 rocz. śmierci, Bronisława i Annę Banaszek

   Leona, Mariannę, Jadwigę, Mariana, Bronisława Oktabów,

 10.30

+ Stanisława Gaciocha w 9 rocz. śmierci, Zofię i Stanisława Mizerek

 12.00

   ZA  PARAFIAN  

 17.00

+ Eleonorę Suchenek, Jana Suchenka, Katarzynę i Józefa Krawczyków,

   Zbigniewa Krawczyka, Józefa i Grzegorza Kado   nabożeństwo majowe