Intencje mszalne 10 - 16 czerwca A.D. 2013

PONIEDZIAŁEK  - 10 czerwca 2013

   7.00

   O łaskę zdrowia dla Nikoli Bralskiej i potrzebne błogosławieństwo Boże

 17.30

+ Mariannę Ślesik w 30 rocz. śmierci,

   Stanisława, Wandę, Krzysztofa i Urszulę Ślesików,

   dziadków Sołtysów i Ślesików, Zenobię Suszczyńską

 18.00

+ Bogumiłę Lewandowską  

   nabożeństwo czerwcowe

WTOREK – 11 czerwca 2013

7.00

*+ Zenobię Suszczyńską

17.30

+ Mariannę Miętek, Piotra Banaszka, Edmunda Ściechurę,

   Janinę i Józefa Jędraszko

 18.00

+ Antoniego i Martę Stachników w 20 rocz. śmierci,

   dziadków Zielińskich i Stachników, Eugenię Stachnik

   nabożeństwo czerwcowe

ŚRODA – 12 czerwca 2013

   7.00

*+ Bogumiłę Lewandowską

17.30

+ Reginę Kamińską w 11 rocz. śmierci

18.00

+ Janinę Oktaba w 1 rocz. śmierci i Władysława Oktabę

   nabożeństwo czerwcowe

CZWARTEK  - 13 czerwca 2013

   7.00

+ Antoniego i Mariannę Makowskich

 17.30

+ Henryka, Genowefę, Józefa, Stanisławę, Zofię Czerwińskich,

   zmarłych z c.R. Jankowskich, Miętków i Kryszkiewiczów

 18.00

+ Stanisława i Małgorzatę Banaszków     

   NABOŻEŃSTWO  FATIMSKIE

PIĄTEK  - 14 czerwca 2013

   7.00

+ Władysławę Trzcińską (intencja od rodziny)

 17.30

+ Jolantę Gawrońską z okazji imienin

 18.00

+ Stanisławę Słoniewską w 2 rocz. śmierci

   nabożeństwo czerwcowe

SOBOTA   -  15 czerwca 2013

   7.00

+ Mariannę i Henryka Sołtysów, Czesława i Stanisławę Sołtysów,

   zmarłych z c.R. Sołtysów i Seroków

 17.30

+ Franciszka Studzińskiego, Wandę, Annę, Edwarda Mikulskich

 18.00

+ Jolantę Piasecką, Lecha Drabka,

   Józefa, Franciszkę, Deonizego Dzierzgowskich, Halinę i Edwarda Sołtysów,

   Apolonię i Tadeusza Drabków, Eugeniusza Szafrańskiego

   nabożeństwo czerwcowe

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

 16 czerwca 2013

   7.00

+ Janusza Donarskiego w 24 rocz. śmierci, Franciszka i Stanisławę Dubskich,

   Pawła, Barbarę Donarskich, dziadków Dubskich i Snopków

   9.00

+ Franciszka Oktabę w 24 rocz. śmierci

 10.30

+ Kazimierza Burzę w 17 rocz. śmierci,

   Władysława, Stanisława, Zdzisława Burzów, Stanisława Jankowskiego,

   dziadków Burzów i Wilgosów   

 12.00

   ZA  PARAFIAN  

 17.00

+ Zenona Kalisiaka, zmarłych z c.R. Kalisiaków i Składanków

   nabożeństwo czerwcowe