Intencje mszalne 10 - 16 grudnia A.D. 2012

PONIEDZIAŁEK - 10 grudnia 2012

7.00

+ Antoniego, Mariannę, Władysława Miętków, Feliksa i Stefanię Piórkowskich

10.00

+ zmarłych członków Żywego Różańca z Wieliszewa

16.30

+ Ireneusza

18.00

+ Mariana i Wiesławę Sołtysów, dziadków Burzów i Sołtysów

WTOREK 11 grudnia 2012

7.00

+ Feliksę Orzechowską w 1 rocz. śmierci

10.00

+ zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

16.30

+ Wacławę i Władysława Sterników

18.00

+ Eugeniusza Jankowskiego w 1 rocz. śmierci, Jana i Bogdana Jankowskich

ŚRODA 12 grudnia 2012

7.00

+ Barbarę, Benedykta, Romanę, Wacława, Zofię, Wandę,

Bolesława, Stanisława, Stefanię, Jana, Wacławę, Andrzeja

10.00

+ Lilę Irenę Lisiecką w miesiąc po śmierci

16.30

+ Ryszarda Tamborek w miesiąc po śmierci

18.00

Dziękczynna za łaski udzielone w czasie Rekolekcji Adwentowych

CZWARTEK - 13 grudnia 2012

7.00

+ za dusze w czyśćcu cierpiące

17.30

+ Irenę w 50 rocz. śmierci, Bernarda Zgutka, Marię, Józefa, Zygmunta

Branickich, Leopolda w 20 rocz. śmierci, Kazimierę, Mariannę, Halinę,

Wincentego, Edmunda Czubajów, Franciszkę i Bronisława Olbrysiów

18.00

+ Franciszkę Więch w miesiąc po śmierci

PIĄTEK - 14 grudnia 2012

7.00

+ Mirosława Jankowskiego w miesiąc po śmierci

17.30

+ Stanisława Słoniewskiego w 13 rocz. śmierci, zmarłych z c. R. Słoniewskich,

Ściborów, Wilczków, Karpińskich oraz Wiesława Fluksa

18.00

+ Cecylię Ząbską

SOBOTA - 15 grudnia 2012

7.00

Dziękczynna za otrzymane łaski,

z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej Rodziny

17.30

+ Franciszka w 39 rocz. śmierci i Rozalię Kaczmarczyków,

Mariannę i Józefa Paców, Tadeusza i Stanisława Paców

18.00

+ Czesławę i Czesława Dubskich, Roberta Gronowskiego

III NIEDZIELA ADWENTU

16 grudnia 2012

7.00

+ Krzysztofa Matuszewskiego w 11 rocz. śmierci,

zmarłych z c.R. Matuszewskich i Obrębskich

9.00

+ Czesława i Czesławę Dubskich, Roberta Gronowskiego

10.30

+ Janusza Wilgosa w 18 rocz. śmierci, Henrykę Wilgos w 9 rocz. śmierci,

Wiktorię i Marcina Wilgosów, Józefę i Andrzeja Stachników

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

+ Jana Więckowskiego w 14 rocz. śmierci,

Mariannę i Stanisława Więckowskich, Mariannę, Józefa i Stefana Podlasków