Intencje mszalne 10 - 16 września A.D. 2018

 

PONIEDZIAŁEK  - 10 września 2018

7:00

+ Romana Pyrkowskiego, Bolesławę Czubaj, Wiktora Czubaja,

   Wacława Kłosińskiego

17:30

+ Marka Prządaka – greg. (10)

18:00

+ Stanisławę Wiśniewską w 4 rocz. śmierci, Zygmunta Wiśniewskiego,

   Genowefę Woszczyna, Ludwikę Ziemba

WTOREK  - 11 września 2018

7:00

+ Marka Prządaka – greg. (11)

17:30

+ Wacławę Kownacka w 27 rocz. śmierci, Juliana Kownackiego,

   Anielę, Edwarda i Stanisława Popławskich, Irenę i Krzysztofa Kowalskich,

   Józefę i Jana Ziółkowskich, Łukasza Płowieckiego

18:00

+ Romana Dębkowskiego w 20 rocz. śmierci,

   rodziców Rajewiczów i Dębkowskich

19:15

   Msza Święta z modlitwą wstawienniczą

ŚRODA  - 12 września 2018

7:00

+ Henryka Szumańskiego w 27 rocz. śmierci,

   Zofię, Zygmunta i Stanisława Organiaków

17:30

+ Marka Prządaka – greg. (12)

 18:00

+ Irenę, Wacława, Kazimierę, Barbarę, Tadeusza, Janinę, Antoniego, Sławomira,

   dziadków Różyckich i Wiśniewskich

CZWARTEK  - 13 września 2018

7:00

+ Marka Prządaka – greg. (13)

17:30

+ Leokadię i Henryka Marciniaków, Ewę Fluks

18:00

+ Ewę Piasko w 13 rocz. śmierci  

   NABOŻEŃSTWO  FATIMSKIE

PIĄTEK  - 14 września 2018

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

7:00

+ Barbarę Niedziółka w  12 rocz. śmierci, Antoniego Niedziółka w 1 rocz. śmierci

16:00

   Msza Święta związana ze ślubem

17:30

+ Marka Prządaka – greg. (14)

18:00 

+ Mariana Sokołowskiego w 1 rocz. śmierci,

   Marka Sokołowskiego, Irenę i Zygmunta Pogorzelskich, Helenę Lenczewską

SOBOTA  - 15 września 2018

7:00

+ Stefana Słoniewskiego, Annę i Telesfora Miętków, Jana i Stanisława Miętków,

   dziadków Bożymów i Miętków

17:30

   O błogosławieństwo Boże dla Emilii i Marii

 18:00

+ Zenona Kalisiaka oraz zmarłych z c.R. Kalisiaków

 

+ Marka Prządaka – greg. (15)  -  będzie sprawowana w Częstochowie

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

16 września 2018

7:00

+ Marka Prządaka – greg. (16)

9:00

+ Juliannę, Pawła, Kazimierza, Eugeniusza Kowalików,

   Stanisława, Emilię, Józefa Kurkowskich, Walerię Karpińska,

   dziadków Stachników

10:30

+ Stefana Kołacza w 7 rocz. śmierci,

   Janinę i Edwarda Kołaczów, Cecylię i Józefa Czubajów

12:00

   O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej

   dla Grażyny i Grzegorza w 15 rocznicę ślubu

   oraz potrzebne łaski dla Pawła w dniu urodzin i Michaliny

 17:00

+ Józefa Jankowskiego w 18 rocz. śmierci,

   Reginę, Bogdana i Edwarda Jankowskich, Roberta Gronowskiego,

   Czesławę i Czesława Dubskich, Barbarę Guławską