Intencje mszalne 11 - 17 czerwca A.D. 2012

PONIEDZIAŁEK - 11 czerwca 2012

7.00

ZA PARAFIAN

17.30

+ Reginę Kamińską w 10 rocz. śmierci

18.00

+ Mariannę Miętek w 3 rocz. śmierci,

Edmunda Ściechurę, Janinę i Józefa Jędraszko

nabożeństwo czerwcowe

WTOREK 12 czerwca 2012

7.00

+ Lucynę Hannę Kobieradzką, Danutę Mach

17.30

+ Szczepana Jankowskiego w 67 rocz. śmierci, Juliannę Jankowską,

zmarłych z c.R. Jankowskich

18.00

+ Irenę Urban, Zdzisława i Stanisława Urbanów, Ireneusza Gwiazdę

nabożeństwo czerwcowe

ŚRODA 13 czerwca 2012

7.00

+ Henrykę Smyk w 7 rocz. śmierci, Piotra Smyk w 6 rocz. śmierci,

Jana, Franciszka, Stanisława, Jadwigę Śledziewskich,

Stefana i Janinę Stachników

17.30

+ w intencji zmarłych Sióstr z Kółek Różańcowych z Łajsk

18.00

+ Antoniego Stachnika w 19 rocz. śmierci, Martę Stachnik,

dziadków Zielińskich i Stachników oraz Eugenię Stachnik

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

CZWARTEK - 14 czerwca 2012

7.00

+ Tadeusza Kruszczyńskiego w 1 rocz. oraz Mariannę Kruszczyńską w 3 rocz. śmierci

17.30

+ Stanisławę Słoniewską w 1 rocz. śmierci,

zmarłych z c.R. Szwejków, Słoniewskich i Kordowskich

18.00

+ Krzysztofa Oktabę, Waleriana i Jadwigę Oktabów

nabożeństwo czerwcowe

PIĄTEK - 15 czerwca 2012

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO

SERCA PANA JEZUSA

7.00

+ Jolantę Gawrońską

17.30

+ Janusza Donarskiego w 23 rocz. śmierci, Stanisławę i Franciszka Dubskich,

Pawła i Barbarę Donarskich, dziadków Snopków i Dubskich

18.00

+ Jolantę Piasecką, Lecha Drabka,

Franciszkę, Józefa, Dyonizego Dzierzgowskich, Halinę i Edwarda Sołtysów,

Apolonię, Tadeusza Drabków, Eugeniusza Szafrańskiego

nabożeństwo czerwcowe

SOBOTA - 16 czerwca 2012

7.00

+ Wiesława Oleksiaka w 28 rocz. śmierci,

Józefę, Jana, Franciszka, Annę Oleksiaków,

Mariannę, Jana i Mariana Sulejewskich

17.00

Msza Święta związana ze ślubem

18.00

+ w 31 rocz. śmierci Henryka i Genowefy Czerwińskich,

zmarłych z c.R. Jankowskich, Czerwińskich, Miętków i Kryszkiewiczów

nabożeństwo czerwcowe

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

17 czerwca 2012

7.00

+ Kazimierę Burza w 16 rocz. śmierci, Władysława i Stanisława Burzów,

Stanisława Jankowskiego, dziadków Burzów i Wilgosów, Zdzisława Burzę

9.00

+ Piotra, Zofię i Stanisława Długołęckich, Mariannę, Tomasza Kowalskich

10.30

+ Władysława Piwowarskiego, Wandę, Jana i rodziców Piwowarskich,

Mariannę, Jana, Ignacego, Wojciecha, Mariana, Stefana i Henrykę Stachników

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

+ Franciszka Oktabę w 23 rocz. śmierci,

Mariannę, Stanisława Oktabów, Annę, Franciszka Wilgosów

nabożeństwo czerwcowe