Intencje mszalne 11 - 17 lutego A.D. 2013

PONIEDZIAŁEK  - 11 lutego 2013

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

   7.00

+ Mariannę Zdunek w 1 rocz. śmierci

 10.00

   W intencji Chorych z naszej Parafii

 18.00

+ Stefana Kieszka, Eleonorę Kieszek, dziadków Kieszków i Jankowskich

WTOREK 12 lutego 2013

 7.00

+ Ryszarda Wrzesińskiego w 2 rocz. śmierci

   7.00

+ Walentynę Wasilewską-Idzik w miesiąc po śmierci

 18.00

   Dziękczynna za wizytę duszpasterską

ŚRODAPOPIELCOWA

13 lutego 2013

   7.00

+ Miłosza Cegłowskiego

 10.00

+ Józefa Michalczyka w 27 rocz. śmierci,

   Leokadię, Wiesława i Władysława Michalczyków

 16.30

 + Martę Miętek w 6 rocz. śmierci, Eugeniusza Miętka, Stanisława Miętka, zmarłych z c.R. Miętków i Jankowskich

 18.00

+ Mariannę, Bronisława, Marcjannę, Jana, Macieja Kędziorków,

   Wojciecha i Helenę Jarosławskich

 

 

CZWARTEK – 14 lutego 2013

   7.00

*+ Dorotę Sołtys

 17.30

+ Tadeusza Banaszka, Antoniego Banaszka, Sławomirę Pańczyk,

   rodziców Trzaskomów i Banaszków, Jana Trzaskomę, Czesławę Sokołowską

 18.00

+ Zygmunta Jankowskiego w 14 rocz. śmierci,

   Stanisławę Jankowską, Mariannę Jankowską i ich rodziców

PIĄTEK  - 15 lutego 2013

   7.00

+ Mariana Snopka w 2 rocz. śmierci

   7.00

+ Katarzynę Nykaza

 17.15

   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

 18.00

+ Jadwigę, Juliana, Tadeusza, Hieronima, Wojciecha Tadeusza Witolda,

   Kazimierza, Janinę, Jana oraz zmarłych z ich rodzin

19.00

   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

SOBOTA  - 16 lutego 2013

   7.00

*+ Kazimierza Wiesława Miętka

 17.30

*+ Marię Kocińską

 18.00

+ Zofię Banach w 19 rocz. śmierci, Genowefę Sołtys w 16 rocz. śmierci,

Tadeusza Sołtysa w 6 rocz. śmierci, Zygmunta Banacha,

dziadków Sołtysów i Miętków

 

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 17 lutego 2013

   7.00

+ Józefa Kado w 7 rocz. śmierci, Grzegorza, Annę, Jana Kadów,

   Edwarda, Zbigniewa, Franciszka Krawczyków,

   Dziadków Krawczyków i Suchenków

   9.00

+ Mariana Topczewskiego w 3 rocz. śmierci, c.R. Topczewskich i Ciosiów, dziadków Szczepankowskich

 10.30

+ Pawła Powałę w 34 rocz. śmierci, Mariannę i Jana Powałów,

   Grzegorza i Mariana Oktaba, dziadków Powałów i Kurków

 12.00

   ZA  PARAFIAN

 17.00

   Nabożeństwo Gorzkich Żalów z kazaniem pasyjnym

+ Mieczysława Miętka w 12 rocz. śmierci,

   Halinę, Czesława, Józefa, Genowefę Miętków, dziadków Bożymów