Intencje mszalne 12 - 18 lutego A.D. 2018

 

PONIEDZIAŁEK  - 12 lutego 2018

7:00

+ Stefana Kieszka, Eleonorę i Jerzego Kieszków,

   zmarłych z c.R. Kieszków i Jankowskich

17:30

+ Apolonię, Stefana i Stanisława Jankowskich, Martę i Eugeniusza Miętków

18:00

+ Zdzisława Makowskiego ( intencja od koleżanek i kolegów brata)

WTOREK  - 13 lutego 2018

7:00

+ Katarzynę Nykaza

17:30

+ Jana Olewniczaka     

18:00

+ Ewę Matlak (intencja od Czesława z Rodziną)

WIELKI POST

ŚRODA POPIELCOWA  - 14 lutego 2018

7:00

+ Józefa w 32 rocz. śmierci, Leokadię w 7 rocz. śmierci,

   Władysława, Wiesława, dziadków oraz zmarłych z c.R. Michalczyków

10:00

+ Jana Cieślińskiego w 21 rocz. śmierci

   Katarzynę, Wojciecha i Mariana Cieślińskich, Agnieszkę i Jana Sołtysów 

16:30

+ Barbarę Lis     

18:00

+ Jana w 8 rocz. śmierci

CZWARTEK  - 15 lutego 2018

7:00

+ Mariana Snopka w 7 rocz. śmierci,

   Zofię, Tadeusza i Andrzeja Ogników

17:30

+ Annę Oleksiak

18:00

+ Aleksandra Oktabę, Władysława i Janinę Oktabów

PIĄTEK  - 16 lutego 2018

7:00

+ Jana Olewniczaka

7:00

+ Annę Oleksiak

 17:15

   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  

18:00

+ Henryka Rosłońskiego w 7 rocz. śmierci

19:00

   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  

SOBOTA  - 17 lutego 2018

7:00

+ Annę Oleksiak

17:30

+ Mieczysława Miętka w 17 rocz. śmierci

18:00

+ Romana, Andrzeja, Władysława Mańków, Annę Filipowską,

   Kazimierza Plebana, Ludwika i Agnieszkę Plebanów

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  18 lutego 2018

7:00

+ Pawła Powałę w 39 rocz. śmierci,

   Mariannę i Jana Powałów, Grzegorza i Mariana Oktabów

   dziadków Powałów i Kurków 

9:00

+ Bolesława Kurzaca w 22 rocz. śmierci,

   Mariusza Jasińskiego, Katarzynę i Stanisława Wiśniewskich,

   Anielę i Józefa Kurzaców, Stanisława Wiśniewskiego, Wiktorię Komor

10:30

+ Wojciecha Turkota w 23 rocz. śmierci

12:00

   ZA  PARAFIAN

 17:00

   Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym

+ Zofię i Jerzego Szutkowskich