Intencje mszalne 12 - 18 stycznia A.D. 2015

 

PONIEDZIAŁEK  - 12 stycznia 2015

7.00

+ Stanisławę Wiśniewską - greg. (12) 

7.00

+ Andrzeja Gawrońskiego w 30 dni po śmierci

7.00 

+ Władysława Piwek w 21 rocz. śmierci, rodziców Piwków i Dąbkowskich

WTOREK  - 13 stycznia 2015

7.00

+ Stanisławę Wiśniewską - greg. (13) 

7.00

+ Halinę Feliksę Twardo

7.00

+ Michała Kędziorka

ŚRODA  - 14 stycznia 2015

7.00

+ Stanisławę Wiśniewską - greg. (14) 

7.00

+ Tadeusza Wilczka w 30 dni po śmierci

18.00

+ Józefa Snopka w 10 rocz. śmierci,

   Michała Snopka, Marcina Tkaczyka   

CZWARTEK  -  15 stycznia 2015

7.00

+ Leokadię Oktaba w 5 rocz. śmierci,

   Czesława Oktabę, Magdalenę i Aleksandra Oktaba

7.00

+ Stanisławę Wiśniewską - greg. (15) 

 18.00

+ Janinę Wilgos w 12 rocz. śmierci, Antoniego Wilgosa,

   Stanisławę i Bronisława Kowalików,

   dziadków Wilgosów i Goliasów 

PIĄTEK  - 16 stycznia 2015

7.00

+ Stanisławę Wiśniewską - greg. (16) 

7.00

+ Jana Podgórskiego w 3 rocz. śmierci

   7.00

+ Stanisławę Jankowską w 30 dni po śmierci

SOBOTA  - 17 stycznia 2015

7.00

+ Henryka Zapała w 8 rocz. śmierci,

   rodziców: Józefę i Stanisława Jagodzińskich 

7.00

+ Stanisławę Wiśniewską - greg. (17) 

   7.00

+ Tadeusza Sołtysa w 8 rocz. śmierci, Genowefę Sołtys w 18 rocz. śmierci,

   dziadków Miętków i Sołtysów

II NIEDZIELA ZWYKŁA

  18 stycznia 2015

   7.00

+ Halinę (w 4 rocz. śmierci) i Ryszarda (w 9 rocz. śmierci) Miętków,

   dziadków Miętków

9.00

+ Alinę Strzelczak w 36 rocz. śmierci,

   Bogdana, Feliksa, Andrzeja Strzelczaków, Wandę Ślesik,

   zmarłych z c.R. Strzelczaków i Steckowskich, Mieczysława Wilgosa

10.30

+ Sabinę Bajer w 8 rocz. śmierci, Edmunda Bajera, Wojciecha Martyniaka

12.00

   Intencja dziękczynno-błagalna w 45 rocz. ślubu Urszuli i Józefa Matusiaków

 17.00

+ Władysława Piwowarskiego