Intencje mszalne 13 - 19 kwietnia A.D. 2015

 

PONIEDZIAŁEK  - 13 kwietnia 2015

7.00

 

 

 

 

   W intencji podopiecznych przebywających w Domu Opieki "Złota Jesień"

   oraz tych, którzy już odeszli w chwale Pana.

   O potrzebne łaski dla podopiecznych: zdrowie, ufność i umiejętność wytrwania

   w chorobie i cierpieniu, a także godną śmierć, gdy taka chwila nadejdzie.

   O błogosławieństwo Boże w pracy dla całego personelu, w nieustającej trosce

   o bliźniego

17.30

+ Aleksandra i Genowefę Dulińskich, Krystynę Golis

18.00

+ Edwarda Bożyma w 21 rocz. śmierci, Wiktorię Bożym, Pawła Donarskiego,

   Annę i Aleksandra Snopek, Annę, Jana i Kazimierza Sosińskich

WTOREK  - 14 kwietnia 2015

7.00

+ Mariannę Makowską w 4 rocz. śmierci 

17.30

+ Roberta Burza w 13 rocz. śmierci i Jana Burza

18.00

   Msza dziękczynna za życie śp. Zosi Baranowskiej,

   z prośbą o wsparcie duchowe dla rodziców i dziadków

ŚRODA  - 15 kwietnia 2015

7.00

+ Bronisławę Buczyńską, zmarłych z c.R. Buczyńskich i Jermaków 

17.30

+ Zmarłych Członków Koła Żywego Różańca św. Jana Pawła II z Wieliszewa

18.00

+ Władysława Antosiewicza w 6 rocz. śmierci

 

CZWARTEK  - 16 kwietnia 2015

7.00

+ Hannę Burza w miesiąc po śmierci

17.30

+ Zenonę Snopek

18.00

+ Romanę Pleban w 20 rocz. śmierci, Antoniego Plebana, Walerię Żołek

PIĄTEK  - 17 kwietnia 2015

7.00

+ Adama Grabowskiego

17.30

   Dziękczynna za otrzymane łaski

18.00

+ Ryszarda Prokopowicza

SOBOTA  - 18 kwietnia 2015

7.00

   W intencji Bogu wiadomej

17.30

+ Stanisława Dziekońskiego w 15 rocz. śmierci,

   Jana, Zofię, Józefa, Czesława, Halinę Dziekońskich,

   Katarzynę, Stanisława i Stanisława Wiśniewskich,

   Wiktorię Komor, Tomasza Kowalczyka

18.00

+ Ks. Prałata Feliksa Nowaka

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

19 kwietnia 2015

   7.00

   O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski

   dla Grzegorza i Jolanty Plebanów z okazji 28 rocz. ślubu

   oraz opiekę Matki Bożej dla całej Rodziny

9.00

+ Stanisławę Kowalską w 25 rocz. śmierci,

   Edwarda, Waldemara, Andrzeja Kowalskich, Antoninę Moczydłowską,

   zmarłych z c.R. Kowalskich i Moczydłowskich

10.30

+ Janinę i Władysława Kochańskich

12.00

   Intencja dziękczynno - błagalna: o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

   dla dostojnych Jubilatów państwa Zofii i Leona Kurowskich w 65 rocz. ślubu

15.30

   Msza Święta z konferencją dla rodziców i dzieci przed I Komunią Świętą

 17.00

+ Rodziców: Henryka Jaroszewskiego w 25 rocz. śmierci

                      i Zofię Jaroszewską w 3 rocz. śmierci,

   Teresę Rij w 4 rocz. śmierci, Sebastiana Ślubowskiego w 7 rocz. śmierci