Intencje mszalne 13 - 19 lutego A.D. 2012

PONIEDZIAŁEK - 13 lutego 2012

7.00

+ Katarzyny Nykaza

17.30

*+ Miłosza Cegłowskiego

18.00

*+ Stanisława Dąbkowskiego

WTOREK - 14 lutego 2012

ŚWIĘTO ŚW. CYRYLA I METODEGO, PATRONÓW EUROPY

7.00

+ Tadeusza Banaszka, Antoniego,

rodziców Banaszków i Trzaskomów, Jana Trzaskomy,

Sławomiry Pańczyk

17.30

*+ Stanisława Dąbkowskiego

18.00

O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Andrzeja w 14 rocz. ślubu

oraz potrzebne łaski dla całej Rodziny

ŚRODA - 15 lutego 2012

7.00

*+ Kazimiery Winniak

17.30

*+ Sabiny Kalisiak

18.00

+ Józefa Michalczyka w 24 rocz. śmierci, dziadków Michalczyków

CZWARTEK - 16 lutego 2012

7.00

+ Jana Stanisława Podgórskiego w 30 dzień po śmierci

17.30

*+ Sabiny Kalisiak

18.00

+ Mieczysława Miętka w 11 rocz. śmierci,

Haliny, Czesława, Genowefy, Józefa Miętków, dziadków Bożymów

PIĄTEK - 17 lutego 2012

7.00

*+ Sabiny Kalisiak

17.30

*+ Adama Oktaby

18.00

*+ Haliny Jędraszko

SOBOTA - 18 lutego 2012

7.00

+ Ryszarda Wrzesińskiego w 1 rocz. śmierci

7.00

+ Danuty Pleban w 6 rocz. śmierci,

Agaty, Józefa Plebanów, Marianny Drewnik

18.00

*+ Sabiny Kalisiak

VII NIEDZIELA ZWYKŁA

19 lutego 2012

7.00

+ Stanisława i Marianny Plebanów, Ignacego i Andrzeja Stachników,

Tadeusza, Ryszarda i Mariusza Romanowskich,

dziadków Plebanów, Deputów, Romanowskich i Długosińskich

9.00

+ Mariana Topczewskiego w 2 rocz. śmierci,

Jana, Marianny i Kazimierza Cioś

10.30

+ Józefa Kado w 6 rocz. śmierci, Grzegorza, Anny, Jana Kadów,

Edwarda, Zbigniewa, Franciszka Krawczyków,

dziadków Krawczyków i Suchenków

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

+ Bolesława Kurzac w 16 rocz. śmierci, Mariusza Jasińskiego,

Katarzyny i Stanisława Wiśniewskich, Anieli i Józefa Kurzac,

Wiktorii Komor, Stanisława Wiśniewskiego