Intencje mszalne 13 - 19 maja A.D. 2013

PONIEDZIAŁEK - 13 maja 2013

7.00

*+ Jolantę Mickiewicz

17.30

+ Janinę i Andrzeja Bednarskich, Ignacego Bobrowskiego

18.00

+ Romana Pyrkowskiego, Bolesławę Czubaj, Wiktora Czubaja,

Wacława Kłosińskiego

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

WTOREK – 14 maja 2013

7.00

+ Leokadię Snopek w 4 rocz. śmierci

17.30

+ Leona Tomaszewskiego w 12 rocz. śmierci

18.00

+ Ryszarda Baranowskiego w 3 rocz. śmierci,

Romanę, Krzysztofa Baranowskich, Martę, Antoniego Gawrońskich

nabożeństwo majowe

ŚRODA – 15 maja 2013

7.00

*+ Jolantę Mickiewicz

17.30

+ Marię, Józefa, Michała, Henryka Zawistowskich oraz Felicję

18.00

+ Juliannę, Pawła, Eugeniusza, Kazimierza Kowalików,

Władysława i Janinę Oktaba, Zofię, Jana, Antoniego Bałdowskich,

Stanisława Kurkowskiego, Walerię Karpińską,

dziadków Bałdowskich i Stachników

nabożeństwo majowe

CZWARTEK - 16 maja 2013

7.00

O błogosławieństwo Boże dla Haliny

17.30

+ Janinę Bartnicką w 10 rocz. śmierci, Ignacego, Hieronima Bartnickich,

Halinę Dziekońską, Jana i Jerzego Wysockich

18.00

+ Tadeusza Barszczewskiego, rodziców Barszczewskich i Plebanów,

Adelę i Edwarda Urbańczyków

nabożeństwo majowe

PIĄTEK - 17 maja 2013

7.00

+ Zofię i Jana Nykaza

17.30

+ Janinę, Władysława, Wiesława Fijołek,

Stefanię, Piotra, Eugeniusza Dobosz, Wiesławę Saska,

Felicję i Sylwestra Delura, Ireneusza Szcześniaka

18.00

+ Zofię, Adama, Ryszarda Fergin, dziadków Szabelewskich

nabożeństwo majowe

SOBOTA - 18 maja 2013

7.00

O błogosławieństwo Boże dla Lecha i potrzebne łaski

17.30

+ Marię, Katarzynę, Kazimierza Ebert, Stefanię Jarota,

dziadków Kawków i Ebertów

18.00

+ Jana Kado w 43 rocz. śmierci, Annę Kado, Grzegorza Kado, Józefa Kado,

Franciszka Krawczyka, Zbigniewa Krawczyka, Elżbietę Golis,

Halinę Czebińską, Jadwigę Gałązka
nabożeństwo majowe

NIEDZIELA - 19 maja 2013

UROCZYSTOŚĆ

ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

7.00

+ rodziców Krzywkowskich, Michniewiczów i Pietrzykowskich

9.00

w intencji dzieci przystępujących do I Komunii Świętej – grupa Wieliszew

10.30

w intencji dzieci przystępujących do I Komunii Świętej – grupa Łajski

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

+ Stefana i Stanisławę Jazłowieckich, rodziców Miętków i Jazłowieckich

nabożeństwo majowe