Intencje mszalne 13 - 19 marca A.D. 2017

 

PONIEDZIAŁEK  - 13 marca 2017

7.00

   ZA  PARAFIAN

17.30

+ Bożenę, Jana i Józefa Gryców, Bronisławę i Władysława Ślesików

18.00

+ Krystynę Oktaba

   Różaniec fatimski

WTOREK  - 14 marca 2017

7.00

+ Leszka Żebrowskiego

17.30

   O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla członków Rodzin:

   Krukowskich, Cieślińskich, Kwiatkowskich i Piotrkowskich

18.00

+ Za dusze Sióstr z Kółek Różańcowych i ich Rodzin 

ŚRODA  - 15 marca 2017

7.00

+ Leszka Żebrowskiego

17.30

+ Martę Miętek w 10 rocz. śmierci,

   Eugeniusza Miętka, Stanisława Miętka,

   zmarłych z c.R. Miętków i Jankowskich

18.00

+ Teresę Ochotę, Stefanię, Stanisława, Danutę, Henryka Kowalskich

   oraz Zygmunta Lulińskiego

CZWARTEK  - 16 marca 2017

7.00

+ Leszka Żebrowskiego

17.30

+ Czesławę i Władysława Koźniewskich, Genowefę i Henryka Czerwińskich,

   Franciszkę, Wincentego, Mikołaja i Jerzego Jankowskich,

   zmarłych z c.R. Jankowskich i Miętków

18.00

+ Jana Pawła Wiereskę w 19 rocz. śmierci

PIĄTEK  - 17 marca 2017

7.00

   O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej 

   dla Agnieszki Jaromij w rocz. urodzin oraz wszelkie potrzebne łaski    

17.15

   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

18.00

+ Stanisławę i Jana Stachników, dziadków Stachników,

   Stanisława Stachnika, zmarłych z c.R. Stachników

19.00

   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

SOBOTA  - 18 marca 2017

7.00 

+ Franciszkę Pontek w 26 rocz. śmierci,

   Kazimierza, Jerzego, Mikołaja, Andrzeja Pontek, Sabinę i Władysława Reda

17.30

+ Józefę Burza, Michała, Elżbietę i Kazimierza Burza,

   Wiesławę, Mariana i Dorotę Sołtys, zmarłych z c.R. Kurowskich

18.00

+ Józefę Wiśniewską w 3 rocz. śmierci,

   Stanisława Wiśniewskiego w 36 rocz. śmierci,

   Annę i Władysława Wiśniewskich, Janinę Oktaba,

   Henryka, Mariannę, Władysława i Kazimierza Sitarskich 

 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

   19 marca 2017

7.00

+ Zofię Siennicką w 25 rocz. śmierci,

   Antoniego i Władysława Siennickich, Bogdana Jankowskiego,

   Jerzego Stromeckiego

9.00

+ Roberta Gronowskiego w 11 rocz. śmierci, 

   Reginę Jankowską, Józefa i Bogdana Jankowskich,

   Czesławę i Czesława Dubskich, dziadków Jankowskich

10.30

+ Jerzego Kordowskiego w 6 rocz. śmierci,

   Jana i Janinę Kordowskich, Stanisławę Słoniewską,

   dziadków Szwejk i Słoniewskich oraz zmarłych z tych Rodzin

12.00

+ Jadwigę Miętek w 1 rocz. śmierci oraz Stanisława Miętka

 17.00 

   Nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką pasyjną

+ Józefa Gryca  

 19.00

   Holy Mass in English  -  Msza Święta w języku angielskim