Intencje mszalne 13 - 19 stycznia A.D. 2014

PONIEDZIAŁEK - 13 stycznia 2014

7.00

+ Reginę Korczyńską - greg. (8)

7.00

O potrzebne łaski dla Moniki i Marcina Majewskich,

córki Majeczki oraz całej Rodziny

7.00

*+ Jerzego Jana Kowalskiego

WTOREK – 14 stycznia 2014

7.00

+ Reginę Korczyńską - greg. (9)

7.00

+ Za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

*+ Zofię Piwowarską

ŚRODA – 15 stycznia 2014

7.00

+ Reginę Korczyńską - greg. (10)

7.00

+ Leokadię Oktaba w 4 rocz. śmierci, Czesława Oktabę,

rodziców Oktabów: Magdalenę i Aleksandra

18.00

+ Józefa Snopka w 9 rocz. śmierci, Michała Snopka

CZWARTEK - 16 stycznia 2014

7.00

+ Reginę Korczyńską - greg. (11)

7.00

+ Janinę Wilgos w 11 rocz. śmierci, Antoniego Wilgosa,

Stanisławę, Bronisława, Jacka i Marka Kowalików

7.00

+ Jana Podgórskiego w 2 rocz. śmierci

18.00

+ Jana Gryca w 5 rocz. śmierci, Józefa i Bożenę Gryców

PIĄTEK - 17 stycznia 2014

7.00

+ Reginę Korczyńską - greg. (12)

7.00

+ Romanę, Wacława, Barbarę, Benedykta, Zofię,

Stanisława, Wandę, Bolesława, Stefanię i Jana

7.00

*+ Daniela Miętka

SOBOTA - 18 stycznia 2014

7.00

+ Reginę Korczyńską - greg. (13)

7.00

+ Marka, Andrzeja, Wacławę, Anielę,

Edwarda, Bronisławę, Stanisława i Marię

7.00

*+ Jana Wilgosa

II NIEDZIELA ZWYKŁA

19 stycznia 2014

7.00

+ Reginę Korczyńską - greg. (14)

9.00

+ Marka Sokołowskiego, Irenę i Zygmunta Pogorzelskich,

Helenę Lenczewską

10.30

+ Sabinę Bajer w 7 rocz. śmierci, Edmunda Bajera,

Wojciecha Martyniaka

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

+ Franciszka Martynów w 4 rocz. śmierci, Jana Martynów