Intencje mszalne 14 - 20 listopada A.D. 2016

 

PONIEDZIAŁEK  - 14 listopada 2016

7.00

+ Mariannę Lewandowską

17.30

+ Halinę Wieczorek w 13 rocz. śmierci

18.00

+ Zenobię Ochotę, Stefanię, Stanisława, Danutę, Henryka Kowalskich,

   Zygmunta Lulińskiego

WTOREK  - 15 listopada 2016

7.00

+ Mariannę Lewandowską

17.30

+ Leopolda Czubaja w 25 rocz. śmierci, Kazimierę Czubaj,

   Helenę i Edmunda Czubajów, Mariana Gałązkę

18.00

+ Helenę Matusiak, Mirosława Matusiaka,

   dziadków: Matusiaków i Kmitów

19.15

   Msza Święta z modlitwą wstawienniczą

   Intencja Grupy Odnowy w Duchu Świętym "Góra Tabor"

ŚRODA  - 16 listopada 2016

7.00

+ Mariannę Lewandowską

17.30

+ Za zmarłych Członków Koła Żywego Różańca

   p.w. Św. Jana Pawła II z Wieliszewa

18.00

   O błogosławieństwo Boże dla Julity i Piotra w 15 rocznicę ślubu

   oraz łaski i opiekę Matki Bożej dla Ich dzieci,

   wraz z intencją dziękczynno - błagalną dla Julity w rocznicę urodzin

CZWARTEK  - 17 listopada 2016

7.00

   Dziękczynna w intencji Alicji Marii Sikorskiej w 5 rocz. urodzin

   oraz błogosławieństwo Boże dla całej Rodziny

17.30

+ Antoniego Gawrońskiego w 4 rocz. śmierci, Martę Gawrońską,

   Ryszarda, Romanę, Krzysztofa Baranowskich, Martę Gawrońską,

   Barbarę Bujakowską

18.00

+Jadwigę Pniewską w 9 rocz. śmierci

PIĄTEK  - 18 listopada 2016

7.00

+ Wojciecha Gąsiora

17.30

+ Irenę Zgutka w 54 rocz. śmierci, Bernarda, Ludwikę, Jana Zgutka,

   Kazimierę i Leopolda Czubajów, Mariannę, Józefa, Zygmunta Branickich

18.00

+ Elżbietę Burza oraz wszystkich zmarłych z rodzin: Burza i Jankowskich

SOBOTA  - 19 listopada 2016

7.00

+ Stanisławę, Stefana, Kazimierza Miętków, Jerzego Tarszysa,

   Aleksandra Michalika, zmarłych z c.R. Michalików i Miętków

17.30

+ Jana Wilgosa, Mariannę, Józefa, Grzegorza Krupa,

   Bronisławę, Edmunda Wilgosów, Stanisława Gajdę,

   Barbarę i Andrzeja Bieniów

18.00

+ Waldemara i Barbarę Lisów, Feliksę, Bernarda i Stanisława Raczkowskich

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 20 listopada 2016

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,

 KRÓLA WSZECHŚWIATA

   7.00

+ Karola i Władysławę Miętków, Cezarego i Jana Kąkolów, Jana Pontka,

   dziadków: Miętków i Pontków  

9.00

+ Stefana Suchenka w 7 rocz. śmierci, Heronimę i Wacława Suchenków,

   Elżbietę i Jerzego Jakubowskich, Wiesława Cichockiego,

   dziadków: Liwskich i Suchenków, zmarłych z c.R. Liwskich i Suchenków

10.30

+ Romana Kwiatkowskiego w 25 rocz. śmierci,

   zmarłych z c.R. Kwiatkowskich

12.00

   ZA  PARAFIAN

 17.00

+ Adama Burzyma w 2 rocz. śmierci

 19.00

   Holy Mass in English - Msza Święta w języku angielskim