Intencje mszalne 14 - 20 stycznia A.D. 2013

PONIEDZIAŁEK  - 14 stycznia 2013

   7.00

*+ Dariusza Michalika

   7.00

*+ Albinę Strzelczak

   7.00

*+ Jarosława Trzaskomę

WTOREK 15 stycznia 2013

 7.00

+ Leokadię Oktaba w 3 rocz. śmierci, Czesława Oktabę,

   rodziców Magdalenę i Aleksandra Oktabów

   7.00

+ Mariana Twardo w 9 rocz. śmierci, rodziców Stefanię i Antoniego Twardów,

   Natalię i Antoniego Głuszczów, Halinę Twardo

   7.00

+ Martę Parzuch w miesiąc po śmierci

ŚRODA 16 stycznia 2013

   7.00

+ Jana Gryca w 4 rocz. śmierci, Józefa i Bożenę Gryców, rodziców Gryców  

   7.00

+ Jana Stanisława Podgórskiego w 1 rocz. śmierci

 18.00

+ Janinę Wilgos w 10 rocz. śmierci, Antoniego Wilgosa,

   Stanisławę, Bronisława, Jacka, Marka Kowalików

CZWARTEK  -  17 stycznia 2013

   7.00

*+ Dariusza Michalika

   7.00

*+ Albinę Strzelczak

 18.00

   Dziękczynna i o błogosławieństwo Boże dla Grzegorza Kado w 18 rocz. urodzin

 

PIĄTEK  - 18 stycznia 2013

   7.00

*+ Dariusza Michalika

   7.00

*+ Albinę Strzelczak

   7.00

*+ Jarosława Trzaskomę

SOBOTA  - 19 stycznia 2013

   7.00

+ Henrykę Moszpańską z okazji imienin

   7.00

+ Henryka Zapałę w 6 rocz. śmierci

   7.00

*+ Dariusza Michalika

II NIEDZIELA ZWYKŁA

 20 stycznia 2013

   7.00

+ Mariannę Wesołowską w 11 rocz. śmierci

   9.00

+ Marka Sokołowskiego

 10.30

+ Bogdana Strzelczaka w 34 rocz. śmierci, Alinę i Feliksa Strzelczaków,

   Wandę Ślesik, dziadków Fabisiaków i Strzelczaków,

   Cecylię i Antoniego Steckowskich, Mieczysława Wilgosa

 12.00

   ZA  PARAFIAN

 17.00

+ Waldemara Słonia w 2 rocz. śmierci