Intencje mszalne 15– 21 października A.D. 2012

PONIEDZIAŁEK - 15 października 2012

7.00

+ Czesławę Bombała w 1 rocz. śmierci

17.30

Dziękczynna za łaski dla całej Rodziny Kramów i o Boże błogosławieństwo

18.00

+ Mariannę Kucińską w 5 rocz. śmierci, Zygmunta i Kazimierza Kucińskich,

Gabrielę Brama i Norberta Twardo oraz Rodziców

nabożeństwo różańcowe

WTOREK 16 października 2012

7.00

+ Za dusze w czyśćcu cierpiące

17.30

+ Eugeniusza Pontka w miesiąc po śmierci, Czesławę Pontek w 13 rocz. śmierci

18.00

+ Andrzeja Gawrońskiego w 15 rocz. śmierci,

Wiktorię i Aleksandra Trelińskich, Leokadię i Stanisława Gawrońskich

nabożeństwo różańcowe

ŚRODA 17 października 2012

7.00

+ Romanę, Wacława, Barbarę, Benedykta, Zofię, Stanisława,

Wandę, Bolesława, Jana, Stefanię, Andrzeja

17.30

Dziękczynno - błagalna z prośbą o wszelkie potrzebne łaski,

w intencji Witolda Wiśniewskiego w 70 rocz. urodzin

18.00

+ Edmunda Ścibora w 26 rocz. śmierci, Elżbietę i Adama Ściborów,

Annę i Stanisława Woszczyk, zmarłych z c. R. Ściborów

nabożeństwo różańcowe

CZWARTEK - 18 października 2012

7.00

+ Andrzeja, Alicję, Jana, Wojciecha, Waldemara, Zofię, Piotra i Zygmunta

17.30

+ Henrykę Żołek w miesiąc po śmierci

18.00

+ Emilię Kowalczyk w 12 rocz. śmierci, Aleksandra Kowalczyka,

Natalię i Józefa Pietrzaków, Sławomira, Jana i Jerzego Pietrzaków,

Helenę i Czesława Sobiechów

nabożeństwo różańcowe

PIĄTEK - 19 października 2012

7.00

+ Danutę Gruchalską w miesiąc po śmierci

17.30

+ Genowefę Mućko w 5 rocz. śmierci, Jana, Zdzisława, Stanisława Mućko,

dziadków Katarzynę i Michała Mućko,

dziadków Władysławę i Jana Korzeniak

18.00

+ Zenona Oktabę w 13 rocz. śmierci, Mariannę, Wiktora Kozłowskich,

Genowefę, Piotra i Sławomira Oktabów, Stanisławę i Edwarda Sabatów

nabożeństwo różańcowe

SOBOTA - 20 października 2012

7.00

+ Bolesława i Jana Błaszczyków, rodziców Brzezińskich

15.00

Msza Święta związana ze ślubem

16.30

Msza Święta związana ze ślubem

18.00

+ Józefa i Feliksa Durczaków, dziadków Wojciecha i Kamilę Wiśniewskich

nabożeństwo różańcowe

XXXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

21 października 2012

7.00

+ Mariana Kozłowskiego w 41 rocz. śmierci,

Stanisława, Annę, Piotra Kozłowskich, zmarłych z c.R. Ślazińskich,

Martę Kozłowską w miesiąc po śmierci

9.00

+ Leona Oktabę w 57 rocz. śmierci,

Mariannę, Jadwigę, Mariana, Bronisława Oktabów, Wiktora Banaszka

10.30

W 40 rocz. ślubu Jadwigi i Edwarda Sieradzkich, o błogosławieństwo Boże

i potrzebne łaski dla całej Rodziny

12.00

O błogosławieństwo Boże dla Barbary i Kazimierza Wyszyńskich

w 40 rocz. ślubu

17.00

+ Stanisława Oktabę, Tadeusza i Władysława Oktabów, Mariannę Zając,

Józefę i Marcina Dworniczaków

nabożeństwo różańcowe