Intencje mszalne 16 - 22 grudnia A.D. 2013PONIEDZIAŁEK - 16 grudnia 2013

7.00

+ Jadwigę, Juliana, Hieronima, Wojciecha, Tadeusza, Janinę, Witolda,

Kazimierza, Jana, Tadeusza, Mariannę, Stefana, Alinę i zmarłych z Ich rodzin

17.30

+ Jana Kosa - greg.

18.00

+ Jana Więckowskiego w 15 rocz. śmierci,

Mariannę, Stanisława Więckowskich, Mariannę, Józefa i Stefana Podlasków

WTOREK – 17 grudnia 2013

7.00

+ Janinę i Wacława Sawickich, Wiktorię Sawicką, Grzegorza Drzazgowskiego

17.30

+ Krzysztofa Matuszewskiego w 12 rocz. śmierci

18.00

+ Marię Karłowicz, Jana Podgórskiego

ŚRODA – 18 grudnia 2013

7.00

+ Za dusze w czyśćcu cierpiące

17.30

+ Franciszka Kaczmarczyka w 40 rocz. śmierci, Rozalię Kaczmarczyk,

Mariannę, Józefa, Tadeusza i Stanisława Paców, Jolantę Kaczkowską

18.00

+ Mariusza Mazka w 12 rocz. śmierci, Halinę i Kazimierza Wrzesińskich,

Ryszarda Wrzesińskiego, Natalię i Tadeusza Mazków

CZWARTEK - 19 grudnia 2013

7.00

Dziękczynna z prośbą o łaskę nawrócenia i za dar życia

17.30

+ Martę Parzuch w 1 rocz. śmierci

18.00

+ Zenobię Wiśniewską w miesiąc po śmierci

PIĄTEK - 20 grudnia 2013

7.00

*+ Zbigniewa Kalinowskiego

17.30

O łaskę zdrowia dla Moniki

18.00

+ Karola, Jerzego, Zdzisława Wojciechowskich

SOBOTA - 21 grudnia 2013

7.00

+ Kazimierę i Józefa Kożuchów, siostrę Halinę i Stefana Wojciechowskich

17.30

+ Henrykę Wilgos w 10 rocz. śmierci, Joannę Wilgos w 19 rocz. śmierci,

Wiktorię i Marcina Wilgosów, Józefę i Andrzeja Stachników

18.00

+ Józefa Wojtyczko w 10 rocz. śmierci

IV NIEDZIELA ADWENTU

22 grudnia 2013

7.00

+ Józefę Dworniczak w 4 rocz. śmierci,

Jana, Tadeusza, Bronisławę, Marcina, Janusza

oraz dziadków Borków i Dworniczaków

9.00

+ Henrykę i Władysława Zbrochów, Mariannę i Władysława Buczkowskich

10.30

+ Wiktorię i Edwarda Bożymów, Pawła Donarskiego,

Annę, Jana i Kazimierza Sosińskich, Annę i Aleksandra Snopków,

Augustyna Kozłowskiego

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

1 int.) + Marzenę Miedzik

2 int.) W intencji mieszkańców Gminy Wieliszew