Intencje mszalne 16 - 22 września A.D. 2013

PONIEDZIAŁEK - 16 września 2013

7.00

*+ Andrzeja Kowalczyka

17.30

+ Za zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

18.00

+ Jerzego Wysockiego w 7 rocz. śmierci,

Jana, Wacławę, Stanisława Wysockich,

Hieronima, Janinę, Ignacego Bartnickich, Halinę Dziekońską

WTOREK – 17 września 2013

7.00

*+ Eugeniusza Pontka

17.30

+ Mariana Ziółkowskiego

18.00

+ Mariana Sołtysa w 22 rocz. śmierci,

Wiesławę i Dorotę Sołtys, dziadków Burzów i Sołtysów

ŚRODA – 18 września 2013

7.00

Dziękczynno-błagalna w intencji Stasia w dniu imienin

17.30

*+ Zdzisława Zielińskiego

18.00

*+ Eugeniusza Pontka

CZWARTEK - 19 września 2013

7.00

*+ Martę Kozłowską

17.30

*+ Eugeniusza Pontka

18.00

*+ Henrykę Żołek

PIĄTEK - 20 września 2013

7.00

+ Za dusze w czyśćcu cierpiące

17.30

+ Eugenię Wasilewicz, Franciszka Nowaczyńskiego, Jana Pawła Wiereskę,

Franciszka i Bronisławę Olbrysiów, Józefę Nowaczyńską

18.00

*+ Danutę Gruchalską

SOBOTA - 21 września 2013

7.00

+ Martę Kozłowską w 1 rocz. śmierci, Annę Kozłowską,

Stanisława, Mariana i Piotra Kozłowskich, zmarłych z c.R. Ślazińskich

17.00

Msza związana ze ślubem

18.00

+ Kazimierę Górną w 4 rocz. śmierci, zmarłych z c.R. Kukiełków i Górnych

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

22 września 2013

7.00

+ Mieczysława, Jana, Stanisława, Wacława, zmarłych z c.R. Ziółek

9.00

+ Stanisławę Jankowską w 5 rocz. śmierci, Zygmunta Jankowskiego,

dziadków Gruczków, Jankowskich, Mariannę Jankowską

10.30

+ Krystynę, Józefa, Annę, Nikodema Więchów,

Leokadię i Józefa Dragulskich, zmarłych z c.R. Dragulskich

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

+ Grzegorza Kado w 33 rocz. śmierci, Józefa, Annę, Jana Kadów,

Edwarda, Zbigniewa, Franciszka Krawczyków,

dziadków Krawczyków i Suchenków