Intencje mszalne 17-23 grudnia A.D. 2012

PONIEDZIAŁEK - 17 grudnia 2012

7.00

+ Janinę i Wacława Sawickich

17.30

+ Czesława Szczerbę (intencja od rodziny Zawadzkich i Nowaków)

18.00

+ Jana-Stanisława Podgórskiego

WTOREK 18 grudnia 2012

7.00

O Boże błogosławieństwo dla Haliny

17.30

*+ Stefana Kołacza

18.00

+ Janinę i Ryszarda Skłodowskich

ŚRODA 19 grudnia 2012

7.00

*+ Stefana Kołacza

17.30

+ Antoniego Gawrońskiego w miesiąc po śmierci

18.00

*+ Sławomira Dubskiego

CZWARTEK - 20 grudnia 2012

7.00

*+ Sławomira Dubskiego

17.30

*+ Stefana Kołacza

18.00

+ Henryka i Reginę Suchenków, Andrzeja Suchenka, dziadków Suchenków,

Wacława Dłutek, dziadków Dłutków, Krystynę i Stanisława Kazimierczaków

PIĄTEK - 21 grudnia 2012

7.00

*+ Stefana Kołacza

17.30

+ Czesława Szczerbę w miesiąc po śmierci

18.00

+ Celinę, Józefa i Jana Antoniaków

SOBOTA - 22 grudnia 2012

7.00

+ Wiktorię Sawicką i Grzegorza Drzazgowskiego

17.30

+ Edwarda Kowalczyka w 18 rocz. śmierci,

Franciszka i Władysławę, Tadeusza Grzeszczyków,

dziadków Drężków, Kowalczyków i Trzcińskich

18.00

+ Marzenę Miedzik w 9 rocz. śmierci

IV NIEDZIELA ADWENTU

23 grudnia 2012

7.00

+ Joannę i Jerzego Prusów, Janinę i Kazimierza Urbanów,

Władysławę i Józefa Zalewskich, dziadków Słoniewskich i Urbanów

9.00

+ Franciszkę Maćkiewicz w 1rocz. śmierci, Feliksa Maćkiewicza,

Romana Wrzoska, zmarłych z c.R. Maćkiewiczów i Zyskowskich

10.30

+ Krystynę, Józefa, Annę, Nikodema Więchów, Leokadię i Józefa Dragulskich

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

+ Wiktorię i Edwarda Bożymów, Pawła Donarskiego,

Annę, Jana, Kazimierza Sosińskich, Annę i Aleksandra Snopków,

Augustyna Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego, Mariana Sosińskiego