Intencje mszalne 17 - 23 czerwca A.D. 2013

PONIEDZIAŁEK - 17 czerwca 2013

7.00

+ Tadeusza Kruszczyńskiego w 2 rocz. śmierci

17.30

+ Krzysztofa Oktabę w 7 rocz. śmierci, Jadwigę, Waleriana i Andrzeja Oktabów

18.00

+ Wiesława Oleksiaka w 29 rocz. śmierci,

Józefę, Jana, Annę, Franciszka Oleksiaków,

Mariannę, Jana, Mariana Sulejewskich

nabożeństwo czerwcowe

WTOREK – 18 czerwca 2013

7.00

+ Za dusze w czyśćcu cierpiące

17.30

+ Teodorę Orłowską, Stanisława i Martę Wolińskich,

Zofię, Bronisława i Janinę Wolińskich

18.00

+ Antoniego Gawrońskiego

nabożeństwo czerwcowe

ŚRODA – 19 czerwca 2013

7.00

+ Romanę, Wacława, Barbarę, Benedykta, Zofię, Stanisława,

Wandę, Bolesława, Stefanię, Jana, Andrzeja i Wacławę

17.30

+ Janinę i Kazimierza Urbanów, Joannę i Jerzego Prussów,

Władysławę i Józefa Zalewskich, dziadków Słoniewskich i Urbanów

18.00

+ Genowefę Ciesielską w 19 rocz. śmierci

nabożeństwo czerwcowe

CZWARTEK - 20 czerwca 2013

7.00

+ Zofię, Józefa, Tadeusza, Anielę, Edwarda, Zdzisława, Władysławę

oraz Danutę Matławską w 1 rocz. śmierci

17.30

O Boże błogosławieństwo dla Patryka Makowskiego w 18 rocz. urodzin

18.00

+ Jana Dubskiego w 7 rocz. śmierci

nabożeństwo czerwcowe

PIĄTEK - 21 czerwca 2013

7.00

+ Wacława Skocznia i Magdalenę Skoczeń

17.30

Intencja dziękczynno – błagalna o potrzebne łaski i zdrowie

dla wszystkich chorych i cierpiących pensjonariuszy

Domu Opieki „Złota Jesień”, zbawienie dla zmarłych

oraz umiejętność pokonywania wszelkich trudów i przeciwności,

ufność w Panu, wiarę w sens pracy, cierpliwość i błogosławieństwo

dla całego personelu na każdy dzień

17.30

+ Mieczysława Banacha

18.00

+ Ryszarda Dragulskiego w 26 rocz. śmierci,

zmarłych z c.R. Dragulskich i Olbrysiów

nabożeństwo czerwcowe

SOBOTA - 22 czerwca 2013

7.00

+ Wandę i Stanisława Młotkowskich, Elżbietę i Franciszka Suchenków,

Ludwikę i Jana Młotkowskich oraz zmarłych z ich rodzin

9.00

W intencji absolwentów i całej społeczności szkolnej

Liceum w Komornicy z okazji 50 – lecia działalności Szkoły

16.30

Msza związana ze ślubem

17.30

+ Janinę Pietrzak – Słupecką i Juliana Słupeckiego

18.00

+ Piotra Oktabę w 25 rocz. śmierci, Genowefę, Zenona, Sławomira Oktabów,

Stanisława i Edwardę Sabatów, Jerzego Oktabę

nabożeństwo czerwcowe

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

23 czerwca 2013

7.00

+ Jana i Jadwigę Rosiaków

9.00

+ Janinę i Władysława Oktabów, Zofię, Jana, Antoniego Bałdowskich,

Kazimierza Kowalika

10.30

+ Jana Boryszewskiego, Stanisławę i Piotra Boryszewskich,

Martę i Ksawerego Tyburskich, Janinę i Henryka Winniaków

12.00

O błogosławieństwo Boże dla Janiny i Jacka Baurskich w 50 rocz. ślubu

i o potrzebne łaski

17.00

+ Jana, Annę, Wiktora Zielińskich, zmarłych z c.R. Zielińskich,

Halinę Głowacką

nabożeństwo czerwcowe