Intencje mszalne 17 - 23 listopada A.D. 2014

PONIEDZIAŁEK - 17 listopada 2014

7.00

+ Mariannę Kutyłowską - greg. (17)

17.30

+ Członków Kółka Różańcowego pw. Matki Bożej Loretańskiej z Wieliszewa

i zmarłych z Ich Rodzin

18.00

+ Zenobię Wiśniewską w 1 rocz. śmierci

WTOREK - 18 listopada 2014

7.00

+ Władysława Stachnika w 30 dni po śmierci

17.30

+ Mariannę Kutyłowską - greg. (18)

18.00

+ Elżbietę Burza, zmarłych z c.R. Burza i Jankowskich

19.15

Msza Święta z modlitwą wstawienniczą Grupy Odnowy w Duchu Świętym

ŚRODA - 19 listopada 2014

7.00

+ Mariannę Kutyłowską - greg. (19)

17.30

+ Antoniego Gawrońskiego w 2 rocz. śmierci,

Martę Gawrońską, Ryszarda, Romanę i Krzysztofa Baranowskich

18.00

+ Leokadię i Stefana Jasińskich, Janinę i Franciszka Michalików,

Eugenię i Stefana Stromeckich, Mikołaja Michalika,

zmarłych z c.R. Michalików i Zdunków

CZWARTEK - 20 listopada 2014

7.00

+ Cecylię Załuską

17.30

+ Mariannę Kutyłowską - greg. (20)

18.00

+ Mariannę i Józefa Bańkowskich, Henryka Dubskiego

PIĄTEK - 21 listopada 2014

7.00

+ Mariannę Kutyłowską - greg. (21)

17.30

+ Kazimierza Urbana w 10 rocz. śmierci

18.00

+ Czesława Szczerbę

SOBOTA - 22 listopada 2014

7.00

+ Mariannę Kutyłowską - greg. (22)

17.30

+ Stanisława Filipiaka w 23 rocz. śmierci, Adelę Filipiak

18.00

+ Annę Kucińską, rodziców Sołtysów

NIEDZIELA - 23 listopada 2014

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,

KRÓLA WSZECHŚWIATA

7.00

+ Stefana Suchenka w 5 rocz. śmierci, Heronimę i Wacława Suchenków,

Elżbietę i Jerzego Jakubowskich, Wiesława Cichockiego,

dziadków Liwskich i Suchenków, zmarłych z c.R. Liwskich i Suchenków

9.00

+ Adama w 30 rocz. śmierci, Zofię i Ryszarda Ferginów,

Władysława i Edwarda Brama, Zofię, Michała i Wiesława Kudyba

10.30

+ Władysława i Janinę Fijołek, za ich córki, syna, zięciów,

wnuków Stefanię i Piotra, Eugeniusza Dobosz

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

+ Mariannę Kutyłowską - greg. (23)