Intencje mszalne 17 - 23 lutego A.D. 2014

PONIEDZIAŁEK - 17 lutego 2014

7.00

+ Tomasza Sebastiana Szostaka - greg. (13)

17.30

+ Martę w 7 rocz. śmierci, Eugeniusza, Stanisława Miętków,

rodziców Miętków i Jankowskich

18.00

+ Józefa Kado w 7 rocz. śmierci, Grzegorza, Annę, Jana Kadów,

Edwarda, Zbigniewa, Franciszka Krawczyków,

dziadków Krawczyków i Suchenków

WTOREK – 18 lutego 2014

7.00

+ Tomasza Sebastiana Szostaka - greg. (14)

17.30

+ Genowefę, Władysława Koźniewskich, Genowefę, Henryka Czerwińskich,

Franciszkę i Wincentego Jankowskich,

zmarłych z c.R. Jankowskich i Miętków

18.00

+ Mariannę Mańk w 21 rocz. śmierci, Wawrzyńca Mańk, Annę Filipowską

Władysława, Andrzeja, rodziców Plebanów, Kazimierza Plebana,

19.15

Intencja Wspólnoty "Góra Tabor" z modlitwą wstawienniczą

ŚRODA – 19 lutego 2014

7.00

+ Tomasza Sebastiana Szostaka - greg. (15)

17.30

+ Bolesława Kurzaca w 19 rocz. śmierci,

Stanisława i Katarzynę Wiśniewskich, Mariusza Jasińskiego,

Józefa i Anielę Kurzaców, Stanisława Wiśniewskiego, Wiktorię Komor

18.00

+ Eugeniusza Kowalika w 10 rocz. śmierci, Juliannę i Pawła Kowalików,

dziadków Kowalików i Stachników, Walerię Karpińską

CZWARTEK - 20 lutego 2014

7.00

+ Tomasza Sebastiana Szostaka - greg. (16)

17.30

+ Franciszkę Miętek w 17 rocz. śmierci,

Wincentego, Jana, Stanisława, Annę, Telesfora Miętków,

dziadków Miętków, Zielińskich i Bożymów

18.00

+ Zofię Banach w 20 rocz. śmierci, Genowefę Sołtys w 17 rocz. śmierci,

Tadeusza Sołtysa w 7 rocz. śmierci, Zygmunta Banacha,

dziadków Sołtysów i Miętków

PIĄTEK - 21 lutego 2014

7.00

+ Tomasza Sebastiana Szostaka - greg. (17)

17.30

+ Sylwestra Miętka w 30 dni po śmierci

17.30

+ Tadeusza i Antoniego Banaszków, rodziców Banaszków i Trzaskomów,

Jana Trzaskomę, Czesławę Sokołowską

18.00

+ Mariannę Kozłowską w 11 rocz. śmierci, Wiktora Kozłowskiego,

Genowefę Oktaba w 12 rocz. śmierci,

Piotra, Zenona, Sławomira i Jerzego Oktabów, Barbarę i Sylwestra Miętków

SOBOTA - 22 lutego 2014

7.00

+ Tomasza Sebastiana Szostaka - greg. (18)

17.30

+ Danutę Pleban w 8 rocz. śmierci, Agatę i Józefa Plebanów

18.00

+ Włodzimierza Smułkowskiego w 12 rocz. śmierci, Marzenę Miedzik,

rodziców Prusików i Smułkowskich

19.00

Msza Święta związana ze ślubem

VII NIEDZIELA ZWYKŁA

23 lutego 2014

7.00

+ Tomasza Sebastiana Szostaka - greg. (19)

9.00

+ Stanisława Witeskę w 16 rocz. śmierci,

Henryka Dzierzgowskiego w 38 rocz. śmierci, Annę Dzierzgowską,

Franciszka Głuszcza, Czesława i Bogdana Miętków,

zmarłych z c.R. Jankowskich i Dzierzgowskich

10.30

+ Tadeusza, Ryszarda i Mariusza Romanowskich,

Stanisława i Mariannę Plebanów, Ignacego i Andrzeja Stachników,

dziadków Plebanów, Deputów, Romanowskich, Długosińskich

12.00

O błogosławieństwo Boże dla Klaudii Stachnik w 18 rocz. urodzin

17.00

+ Zbigniewa Kalinowskiego w 1 rocz. śmierci,

Czesława i Stanisławę Kucińskich, Jerzego Mikulskiego