Intencje mszalne 17 - 23 września A.D. 2012

PONIEDZIAŁEK - 17 września 2012

7.00

+ Zofię Jaroszewską – greg.

17.30

+ Mariana Sołtysa w 21 rocz. śmierci,

Wiesławę i Dorotę Sołtys, dziadków Burzów i Sołtysów

18.00

+ Jerzego Wysockiego w 6 rocz. śmierci,

Jana, Stanisława i Wacławę Wysockich,

Hieronima, Ignacego i Janinę Bartnickich, Halinę Dziekońską

WTOREK 18 września 2012

7.00

+ Janinę Gwóźdź w 2 rocz. śmierci,

Helenę, Kazimierę, Zygmunta, Zofię i Antoniego Łapotów

17.30

+ Zofię Jaroszewską – greg.

18.00

*+ Mariana Kowalika

ŚRODA 19 września 2012

7.00

+ Zofię Jaroszewską – greg.

17.30

*+ Mariana Kowalika

18.00

+ Eugenię Wasilewicz w 11 rocz. śmierci,

Franciszka Nowaczyńskiego, Józefę Nowaczyńską, Jana-Pawła Wiereskę

CZWARTEK - 20 września 2012

7.00

+ Antoniego Makowskiego w miesiąc po śmierci

17.30

+ Zofię Jaroszewską – greg.

18.00

+ Annę Drewnik w 18 rocz. śmierci,

Czesława i Małgorzatę Drewników, dziadków Drewników,

Tadeusza Piwowarskiego, dziadków Piwowarskich i Kurkowskich

PIĄTEK - 21 września 2012

7.00

+ Zofię Jaroszewską – greg.

17.30

+ Halinę Głowacką w 8 rocz. śmierci,

Antoniego i Helenę Głowackich

18.00

+ Kazimierę Górną w 3 rocz. śmierci

SOBOTA - 22 września 2012

7.00

+ Zofię Jaroszewską – greg.

17.30

+ Stanisławę Jankowską w 4 rocz. śmierci, Zygmunta Jankowskiego,

dziadków Gruczków, Jankowskich, Mariannę Jankowską

18.00

Msza Święta związana ze ślubem

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

23 września 2012

7.00

+ Teresę Piotrowską, Henrykę i Eugeniusza Grzybowskich,

Ludwika i Waldemara Grzybowskich, Mariannę i Czesława Piotrowskich

9.00

+ Zofię Jaroszewską – greg.

10.30

+ Genowefę Dulińską w 2 rocz. śmierci,

Aleksandra Dulińskiego, Krystynę Golik

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

+ Grzegorza Kado w 32 rocz. śmierci,

Józefa, Annę, Jana Kadów, Edwarda, Zbigniewa, Franciszka Krawczyków,

dziadków Krawczyków i Suchenków