Intencje mszalne 18 - 24 listopada A.D. 2019

 

PONIEDZIAŁEK  - 18 listopada 2019

7:00

+ Alicję Młotkowską

17:30

+ Zenobię Wiśniewską w 6 rocz. śmierci

18:00

+ Elżbietę Burza, zmarłych z c.R. Burza i Jankowskich

WTOREK  - 19 listopada 2019

7:00

+ Zygmunta Wojciecha Wyszyńskiego

7:00

+ Andrzeja Gierczyńskiego w 30 dni po śmierci

17:30

   O Boże błogosławieństwo dla Bruna w 1 rocz. urodzin oraz jego Rodziców

18:00

   Dziękczynno-błagalna, z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaski,

   opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha Świętego dla Marka, w dniu 17 rocz.

   urodzin

19:15

   Msza Święta wstawiennicza - intencja Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym.

ŚRODA  - 20 listopada 2019

7:00

+ Teresę Burza

7:00

+ Emilię Rybacką w 30 dni po śmierci

17:30

+ Waldemara i Barbarę Lis, Feliksę, Bernarda i Stanisława Raczkowskich,

   Marka Grzelaka

18:00

   Intencja zbiorowa 

CZWARTEK  - 21 listopada 2019

7:00

+ Teresę Burza

7:00

+ Edwarda Sosińskiego w 30 dni po śmierci

17:30

+ Leszka Wiśniewskiego w 5 rocz. śmierci,

   zmarłych z c.R. Wiśniewskich, Brzezińskich i Szymczaków

 18:00

+ Eugenię, Stefana i Ryszarda Stromeckich,

   zmarłych z c.R. Michalików i Stromeckich

PIĄTEK  - 22 listopada 2019

7:00

+ Teresę Burza

7:00

   ZA  PARAFIAN

17:30

   O łaskę Bożego Miłosierdzia za grzechy Rodziny

18:00

+ Bronisławę i Edwarda Chądzyńskich

   NABOŻEŃSTWO  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

SOBOTA  - 23 listopada 2019

7:00

+ Teresę Burza

7:00

+ Janinę Miętek w 30 dzień o śmierci

17:30

   O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich Pielgrzymów

   oraz uczestników wyjazdów naszej Parafii

18:00

   Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo

   dla Rodziny Dąbrowieckich

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 24 listopada 2019

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,

KRÓLA WSZECHŚWIATA

7:00

   W intencji Pielgrzymów do Częstochowy, na Jasną Górę,

   aby Pan Bóg im błogosławił, a Panna Maryja otaczała swoją opieką      

9:00

+ Czesława Miętka w 31 rocz. śmierci,

   Bogdana i Włodzimierza Miętków, Franciszka Głuszcza,

   Annę i Henryka Dzierzgowskich, Stanisława Witeskę,

   Tadeusza Dębskiego, Stanisława i Helenę Miętków

9:00

   W intencji Pielgrzymów do Świętej Lipki i Stoczka Warmińskiego,

   o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski, za przyczyną Matki Najświętszej.

10:30

   W intencji Służby Liturgicznej Ołtarza naszej Parafii, z okazji mianowania,

   o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej Wspólnoty oraz ich

   Rodziców i całych Rodzin        

12:00

   ZA  PARAFIAN  

 17:00

+ Wiktora Kozłowskiego w 46 rocz. śmierci,

   Mariannę Kozłowską, Zenona Oktabę, Marcjannę i Jana Kozłowskich,

   Antoninę, Andrzeja i Władysława Suchenków