Intencje mszalne 18 - 24 marca A.D. 2013

PONIEDZIAŁEK - 18 marca 2013

7.00

+ Ryszarda Twardo w rocz. śmierci, Stefanię i Antoniego Twardo,

Natalię i Antoniego Głuszcz, Franciszka Głuszcza

17.30

+ Jana Gawrońskiego – greg.

18.00

+ Jana Pawła Wiereskę w 15 rocz. śmierci

WTOREK 19 marca 2013

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA N. M. P.

7.00

+ Józefa Gryca

17.30

+ Józefę Burza, Michała, Elżbietę i Kazimierza Burzów,

Wiesławę i Mariana Sołtysów, zmarłych z c.R. Kurowskich

18.00

+ Jana Gawrońskiego – greg.

ŚRODA 20 marca 2013

7.00

+ Józefa Mikulskiego

17.30

+ Jana Gawrońskiego – greg.

18.00

+ Jana i Helenę Sieradzkich

CZWARTEK - 21 marca 2013

7.00

*+ Bogumiłę Lewandowską

17.30

+ Jana Gawrońskiego – greg.

18.00

+ Józefa i Leokadię Michalczyków,

Władysława i Wiesława oraz dziadków Michalczyków

 

PIĄTEK - 22 marca 2013

7.00

+ Zbigniewa Kalinowskiego w miesiąc po śmierci

7.00

*+ Karola Wojciechowskiego

17.15

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

18.00

+ Jana Gawrońskiego – greg.

19.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

SOBOTA - 23 marca 2013

7.00

+ Adama Suchodolskiego w 5 rocz. śmierci

17.30

+ Jana Gawrońskiego – greg.

18.00

+ Mariannę Serwa w 1 rocz. śmierci, Martę Dąbrowską w 4 rocz. śmierci,

Stefana Serwa i Tadeusza Dąbrowskiego

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

24 marca 2013

7.00

+ Jana Gawrońskiego – greg.

9.00

+ Marka Sokołowskiego, Irenę i Zygmunta Pogorzelskich, Helenę Lenczewską

10.30

+ Kazimierę Osińską w 2 rocz. śmierci, Ryszarda Osińskiego w 6 rocz. śmierci,

Marię Karwowską, zmarłych z c.R. Osińskich i Kowalczyków

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym

+ Grzegorza Kado, Józefa, Annę, Jana Kadów,

Edwarda, Zbigniewa, Franciszka Krawczyków,

dziadków Krawczyków i Suchenków