Intencje mszalne 1 – 7 kwietnia A.D. 2013

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY          1 kwietnia 2013

   7.00

+ Antoniego Głuszcza w 27 rocz. śmierci, Natalię i Mariana Głuszcz, Ewę Piasko

9.00

+ Jana Czubaja, Juliannę, Teresę, Czesława, Bolesława, Tadeusza Zakrzewskich,

   Janinę, Ryszarda, Wiesława Kamińskich, Edwarda Woźniaka

 10.30

+ Ludwika, Jadwigę i Józefa Wiercińskich, Teofila i Władysławę Chełchowskich,

   Annę Rutkowską

 12.00

+ Franciszka i Filomenę Gajczy, Aleksandra, Aleksandrę, Jana Popławskich,

   Kazimierza, Jana oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 17.00

+ Weronikę i Bronisława Woźnickich, Irenę i Stanisława, Bronisława Bożymów,

   zmarłych z c.R. Woźnickich, Liwskich i Bożymów

WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY           2 kwietnia 2013

7.00

+ Jana i Zofię Nykaza

17.30

+ Stanisława Czajka w 2 rocz. śmierci, Wacława, Helenę, Czesława Czajka,

   Eleonorę i Stefana Kieszek

 18.00

+ Jana Filipiaka w 24 rocz. śmierci, rodziców Filipiaków,

   Natalię i Franciszka Głuszcz

 

 

ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY             3 kwietnia 2013

   7.00

+ Artura Jóźwiaka w miesiąc po śmierci

17.30

+ Ryszarda Krawczyka, Władysławę i Jana Krawczyków, Marię i Juliana Pielaków,

   Lucynę i Edwarda Wilgosów, Czesława Młotkowskiego, Jana Bożyma

18.00

+ Ryszarda Filipczaka (intencja imieninowa)

CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY             4 kwietnia 2013

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

   7.00

+ Stefana Kaczmarskiego w miesiąc po śmierci

 17.30

+ Mariannę i Józefa Bańkowskich

 18.00

+ Ryszarda, Zofię i Adama Ferginów, dziadków Ferginów

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY            5 kwietnia 2013

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

   7.00

*+ Edwarda Sołtysa  

 18.00

+ Romana Kieszek w 16 rocz. śmierci, rodziców Andrzeja i Eleonorę Kieszek,

   Stanisława i Helenę, zmarłych z c.R. Kieszek

 

 

 

SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY             6 kwietnia 2013

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

   7.00

+ Józefa Błaszczęć (intencja od przyjaciół z woj. świętokrzyskiego)

 17.30

+ Tadeusza Dragulskiego w 26 rocz. śmierci, Stanisławę Dragulską,

   zmarłych z c.R. Dragulskich, Buśko, Więchów, Lemańskich, Miętków,

   Rakowskich i Wójcików

 18.00

+ Mirosława Kucińskiego w 34 rocz. śmierci, Kazimierza Kucińskiego,

   Władysławę i Zygfryda, Edwarda Drewników

II NIEDZIELA WIELKANOCY,

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 7 kwietnia 2013

   7.00

+ Waldemara Ciesielskiego w 33 rocz. śmierci

   9.00

+ Zofię Siennicką w 21 rocz. śmierci, Antoniego, Władysława Siennickich,

   Bogdana Jankowskiego, Jerzego Stromeckiego

 10.30

+ Władysława Mikulskiego w 17 rocz. śmierci, Wandę i Franciszka Studzińskich

 12.00

   ZA  PARAFIAN  

 17.00

+ Teresę Piotrowską, Henrykę i Eugeniusza Grzybowskich,

   Ludwika i Waldemara Grzybowskich, Mariannę i Czesława Piotrowskich