Intencje mszalne 20 - 26 lutego A.D. 2012

PONIEDZIAŁEK - 20 lutego 2012

7.00

+ za dusze w czyśćcu cierpiące

17.30

+ Włodzimierza Smułkowskiego w 10 rocz. śmierci, Marzeny Miedzik, rodziców Smułkowskich i Prusików

18.00

+ w 44 rocz. śmierci Julianny Jankowskiej, Szczepana i Mariana Jankowskich,

Dyonizego Wrzesińskiego, Teresy Wrzesińskiej, zmarłych z c.R. Jankowskich

WTOREK - 21 lutego 2012

7.00

+ Barbary, Benedykta, Romany, Wacława, Zofii, Stanisława,

Wandy, Bolesława, Stefanii, Jana, Andrzeja i Wacławy

17.30

+ Marty Miętek w 5 rocz. śmierci, Eugeniusza Miętka, zmarłych z c.R. Miętków i Jankowskich

18.00

+ Stefana, Hieronimy i Wacława Suchenków, Jerzego i Elżbiety Jakubowskich, Wiesława, Genowefy i Kazimierza Cichockich, dziadków Liwskich i Suchenków

ŚRODA - 22 lutego 2012

ŚRODA POPIELCOWA

7.00

+ Stefanii, Ignacego, Szczepana Kieszkowskich, dziadków Ostrowskich i Kieszkowskich

10.00

+ Franciszka Krawczyka w 26 rocz. śmierci, Zbigniewa Krawczyka, Franciszki Krawczyk, Jana Krawczyka, Anny Kado w 17 rocz. śmierci, Jana Kado, Grzegorza, Józefa Kado, Elżbiety Golisz, Haliny Czubińskiej, Jadwigi Gałązka

16.30

+ Marianny Kozłowskiej w 9 rocz. śmierci, Wiktora Kozłowskiego,

Genowefy Oktaba w 10 rocz. śmierci, Piotra, Zenona i Sławomira Oktabów

18.00

+ Marianny Mańk w 19 rocz. śmierci, Romana, Władysława i Andrzeja Mańków, Rodziców Plebanów, Kazimierza Plebana, Anny Filipkowskiej

CZWARTEK - 23 lutego 2012

7.00

+ Bronisławy, Stanisława, Marii, Tadeusza, Wiktorii, Karola, Ewy, Stefana i Piotra

17.30

+ Krystyny Golik w 1 rocz. śmierci, Genowefy i Aleksandra Dulińskich

18.00

+ Czesławy i Czesława Dubskich

PIĄTEK - 24 lutego 2012

7.00

*+ Wiktora Banaszka

7.00

*+ Stanisława Dębskiego

17.15

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

18.00

+ Jadwigi, Juliana, Hieronima Potentasów, Wojciecha Witana,

Tadeusza Sulicha, Tadeusza Suski, Kazimierza i Witolda Otysiów

NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

19.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

 

 

SOBOTA - 25 lutego 2012

7.00

+ w 25 rocz. śmierci Bronisława i Weroniki Woźnickich, Ireny, Stanisławy i Bronisława Borzymów, zmarłych z c. R. Woźnickich, Liwskich i Borzymów

17.30

+ Jolanty Gawrońskiej w 8 rocz. śmierci

18.00

+ Janiny Oktaba w 16 rocz. śmierci, Franciszka, Stanisława i Marianny Oktabów, Anny i Franciszka Wilgosów

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU- 26 lutego 201

7.00

+ Władysława Gawrońskiego, Marty Gawrońskiej, Romany, Ryszarda, Krzysztofa Baranowskich, dziadków Dubskich, Gawrońskich i Baranowskich

9.00

+ Stanisława Witeska w 14 rocz. śmierci, Henryka Dzierzgowskiego w 36 rocz. śmierci, Anny Dzierzgowskiej, Franciszka Głuszcza, Czesława i Bogdana Miętków, zmarłych z c.R. Jankowskich i Dzierzgowskich

10.30

+ Zygmunta Kwiatkowskiego w 17 rocz. śmierci, Rodziców i zmarłych z c.R. Kwiatkowskich, Gołdów, Mariana Gałązki, Stanisława Gołdy

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym

+ Wojciecha Turkota w 17 rocz. śmierci, Rodziców Eugeniusza i Wandy oraz Józefa