Intencje mszalne 21 - 27 grudnia A.D. 2015

 

PONIEDZIAŁEK  - 21 grudnia 2015

7.00

+ Wandę Jankiewicz

17.30

+ Tadeusza Bańkowskiego

18.00

+ Henryka Suchenka w 25 rocz. śmierci, Reginę Suchenek,

   dziadków Suchenków i Dłutków, Andrzeja Suchenka, Wacława Dłutka                                                

WTOREK  - 22 grudnia 2015

7.00

+ Wandę Jankiewicz

17.30

+ Zenonę Snopek ( intencja imieninowa)

 18.00

+ Marzenę Miedzik w 12 rocz. śmierci

ŚRODA  - 23 grudnia 2015

7.00

+ Mirosława Małchę

17.30

+ Wandę Jankiewicz

18.00

+ Joannę Prus, Janinę i Kazimierza Urbanów, Władysławę i Józefa Zalewskich,

   dziadków Słoniewskich i Urbanów  

CZWARTEK  - 24 grudnia 2015

WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO

   7.00

+ Wandę Jankiewicz

7.30

+ Adama, Zofię, Ryszarda Fergin, Władysława i Edwarda Brama,

   Zofię, Michała i Wiesława Kutyba

8.00

   O błogosławieństwo Boże dla Ewy i Adama

      PIĄTEK  - 25 grudnia 2015

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

24.00

   PASTERKA

   ZA  PARAFIAN

9.00

+ Wiktorię i Edwarda Bożymów, Pawła Donarskiego,

   Annę, Jana, Kazimierza Sosińskich, Augustyna Kozłowskiego,

   Annę i Aleksandra Snopek

10.30

   O błogosławieństwo Boże dla Sylwii w 1 rocz. urodzin

   oraz błogosławieństwo i zdrowie dla Jej Rodziców

12.00

   W intencji wszystkich Wspólnot działających w Parafii

17.00

+ Franciszkę Maćkiewicz w 4 rocz. śmierci, Feliksa Maćkiewicza,

   Romana Wrzoska, zmarłych z c.R. Maćkiewiczów, Zyskowskich i Wrzosków

SOBOTA  - 26 grudnia 2015

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA,

 PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

7.00

+ Mariannę Powała w 40 rocz. śmierci, Jana i Pawła Powała,

   Grzegorza i Mariana Oktaba, dziadków Powałów i Kurków

 9.00

+ Jana Kmieciaka i Mariannę Kmieciak, Jana Kmieciaka,

   rodziców: Kmieciaków i Pietrzaków

10.30

+ Bogdana Jankowskiego w 21 rocz. śmierci,

   Zofię, Antoniego i Władysława Siennickich, Jerzego Stromeckiego

12.00

+ Helenę i Władysława Stachników, Henrykę i Mieczysława Gilów,

   Hannę i Jarosława Burza

17.00

+ Józefę Dębską w 21 rocz. śmierci, Leona i Stanisława Dębskich,

   Romanę, Kazimierza i Tadeusza Warnelów, Sławomira Marcinkowskiego

I NIEDZIELA po NARODZENIU PAŃSKIM  -  27 grudnia 2015

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY:

JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

   7.00

+ Stanisława Banaszka w 30 dni po śmierci

9.00

+ Annę Dzierzgowską w 11 rocz. śmierci,

   Henryka, Teofila, Mariannę, Jana Dzierzgowskich, Stanisława Witeskę,

   Franciszka Głuszcza, Czesława i Bogdana Miętków, Tadeusza Dębskiego

10.30

+ Edwarda Bramę w 3 rocz. śmierci oraz Gabrielę Brama

12.00

   ZA  PARAFIAN                                                   

 17.00

+ Mariana Młodkowskiego w 3 rocz. śmierci