Intencje mszalne 21 - 27 listopada A.D. 2016

PONIEDZIAŁEK  - 21 listopada 2016

7.00

+ Krzysztofa Małcha w 30 dni po śmierci

17.30

+ Eugenię, Stefana, Ryszarda Stromeckich w rocz. śmierci,

   Mariannę Wiąckiewicz, zmarłych z c.R. Michalików i Stromeckich

18.00

+ Czesława Szczerbę w 4 rocz. śmierci

WTOREK  - 22 listopada 2016

7.00

+ Zenobię Wiśniewską

17.30

+ Leszka Wiśniewskiego (intencja od żony i synów)

18.00

+ Stanisława Filipiaka w 25 rocz. śmierci, Adelę Filipiak

ŚRODA  - 23 listopada 2016

7.00

+ Annę Oleksiak w 30 dni po śmierci

17.30

+ Józefa i Mariannę Bańkowskich, Helenę i Ludwika Wiśniewskich

18.00

+ Władysława i Janinę Fijołków, ich synów, córki i zięciów,

   Stefanię, Piotra, Eugeniusza Doboszów

CZWARTEK  - 24 listopada 2016

7.00

+ Wojciecha Gąsiora

17.30

   O błogosławieństwo Boże dla Wandy i Augustyna Burza w 25 rocz. ślubu

   oraz potrzebne łaski dla dzieci i wnuków, Rodziny i znajomych

18.00

   O Boże błogosławieństwo dla Filipa w 4 rocz. urodzin

PIĄTEK  - 25 listopada 2016

7.00

+ Wojciecha Gąsiora

17.30

+ Czesława Suchenka w 23 rocz. śmierci, Mariannę Suchenek,

   Annę i Tadeusza Banaszków, Agnieszkę i Antoniego Bartnickich

18.00

+ Michała Oktabę, Janinę, Czesława, Aleksandra, Tadeusza Gierczyńskich,

   Annę, Ignacego, Waldemara Oktabów, Kazimierę Składanek,

   zmarłych z c.R. Gierczyńskich, Żebrowskich i Oktabów

   NABOŻEŃSTWO  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

SOBOTA  - 26 listopada 2016

7.00

+ Wojciecha Gąsiora

17.30

+ Helenę Kurowską - Kowalską, zmarłych z c.R. Kurowskich i Jędraszków

18.00

+ Wiktora Kozłowskiego w 43 rocz. śmierci, Mariannę Kozłowską,

   Zenona Oktabę, dziadków Kozłowskich i Suchenków

19.00

   Msza Święta związana ze ślubem

I NIEDZIELA ADWENTU - 27 listopada 2016

   7.00

+ Adama, Zofię i Ryszarda Ferginów, Władysława i Edwarda Bramów,

   Zofię, Michała i Wiesława Kudybów

9.00

+ Dorotę Sołtys w 5 rocz. śmierci

10.30

+ Czesława Miętka w 28 rocz. śmierci

12.00

   ZA  PARAFIAN

 17.00

+ Stanisława Banaszka w 1 rocz. śmierci