Intencje mszalne 21 - 27 września A.D. 2015

 

PONIEDZIAŁEK  - 21 września 2015

ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA,

 APOSTOŁA I EWANGELISTY

7.00

+ Zofię Puton - greg.(21)

17.30

+ Martę, Annę, Stanisława, Mariana, Piotra Kozłowskich,

   zmarłych z c.R. Ślazińskich i Kozłowskich w kolejne rocznice śmierci

18.00

+ Genowefę Dulińską w 5 rocz. śmierci i Aleksandra Dulińskiego, Krystynę Golik

WTOREK  - 22 września 2015

7.00

+ Jana Lutra w 1 rocz. śmierci

17.30

+ Stanisławę Jankowską w 7 rocz. śmierci, Zygmunta Jankowskiego,

   dziadków Gruczków i Jankowskich, Mariannę Jankowską

 18.00

+ Zofię Puton - greg.(22)

ŚRODA  - 23 września 2015

7.00

+ Zofię Puton - greg.(23)

17.30

+ Eugenię Wasilewicz w 13 rocz. śmierci, Bronisławę i Franciszka Olbrysiów,

   Jana Pawła Wiereskę, Józefę i Franciszka Nowaczyńskich, Stefana Wiereszkę

18.00

+ Tadeusza Sosińskiego w 1 rocz. śmierci i Halinę Sosińską

CZWARTEK  - 24 września 2015

   7.00

+ Kazimierza Pieńkosa w 1 rocz. śmierci

17.30

+ Zofię Puton - greg.(24)

18.00

+ Franciszkę i Wincentego Jankowskich, Czesławę i Władysława Koźniewskich,

   Genowefę i Henryka Czerwińskich, zmarłych z c.R. Jankowskich i Miętków

PIĄTEK  - 25 września 2015

7.00

+ Zofię Puton - greg.(25)

17.30

+ Marcina Tkaczyka w 5 rocz. śmierci, Józefa i Zenonę oraz Michała Snopków

18.00

+ Kazimierę Górną w 6 rocz. śmierci,

   zmarłych z c.R. Komorowskich i Kukiełków

   NABOŻEŃSTWO  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

SOBOTA  - 26 września 2015

7.00

+ dziadków Barszczewskich i Danielewiczów

 17.30

+ Krystynę Kuska w 30 dni po śmierci

17.30

+ Grzegorza Kado w 35 rocz. śmierci, Józefa Kado, Annę, Jana Kado,

   Edwarda, Zbigniewa, Franciszka Krawczyków,

   dziadków Krawczyków i Suchenków

18.00

+ Zofię Puton - greg.(26)

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 27 września 2015

   7.00

+ Michała, Amelię

9.00

+ Zofię Puton - greg.(27)

10.30

+ Stanisławę w 4 rocz. śmierci i Władysława Zając, Sabinę i Józefa Ziemak,

   Franciszkę i Józefa Sołtysów, zmarłych z c.R. Ziemaków, Sołtysów i Zająców

12.00

   ZA  PARAFIAN                                                  

 17.00

+ Małgorzatę Pękala w 29 rocz. śmierci, Włodzimierza Żołka w 22 rocz. śmierci,

   Annę i Kazimierza Piaseckich, Mariannę i Franciszka Żołek