Intencje mszalne 22 – 28 kwietnia A.D. 2013

PONIEDZIAŁEK - 22 kwietnia 2013

7.00

+ za dusze w czyśćcu cierpiące

17.30

+ Jerzego Plebana

18.00

+ Wojciecha Gawrońskiego, zmarłych z c.R. Gawrońskich i Bożymów

WTOREK - 23 kwietnia 2013

7.00

+ Bronisławę, Marię, Stanisława, Tadeusza, Janinę, Andrzeja, Jerzego

17.30

+ Czesława Tyburę w 4 rocz. śmierci

18.00

+ Jerzego Kordowskiego

ŚRODA - 24 kwietnia 2013

7.00

+ Romanę, Wacława, Barbarę, Benedykta, Zofię, Stanisława,

Wandę, Bolesława, Jana, Stefanię, Andrzeja, Wacławę

17.30

+ rodziców Władysława i Janinę Kochańskich,

Jana, Marka, Józefa Kochańskich, Halinę i Jana Kozieł,

zmarłych z c.R. Dubskich i Kochańskich

18.00

+ Antoniego Wilgosa w 11 rocz. śmierci,

Janinę Wilgos, Stanisławę, Bronisława, Jacka, Marka Kowalików

CZWARTEK - 25 kwietnia 2013

7.00

+ Grażynę Ignatowską w miesiąc po śmierci

17.30

+ Danutę Wawryniuk

18.00

+ Marka Michalika

PIĄTEK - 26 kwietnia 2013

7.00

+ Zenobię Świderską w 3 rocz. śmierci, Zenona Świderskiego,

Józefę i Edwarda Andryszczyk

17.30

+ Marzenę Miedzik

18.00

o Boże błogosławieństwo dla Piotra Sokołowskiego w 18 rocz. urodzin

NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

SOBOTA - 27 kwietnia 2013

7.00

*+ Dorotę Sołtys

17.30

+ Wiktorię i Stanisława Kryszkiewiczów,

zmarłych z c.R Kryszkiewiczów, Jankowskich i Czerwińskich

18.00

+ Józefa Przybysza w 33 rocz. śmierci, Annę, Wacława Przybysz,

Halinę i Ireneusza Składanek, rodziców i braci Zagwizdowskich

V NIEDZIELA WIELKANOCY

28 kwietnia 2013

7.00

+ Marię, Józefa, Michała, Henryka Zawistowskich oraz Felicję

9.00

+ Władysława Miętka w 10 rocz. śmierci, Stefanię i Henryka Miętków

10.30

+ Edmunda Bajer w 18 rocz. śmierci, Sabinę Bajer, Wojciecha Martyniaka

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

+ Jerzego Kucińskiego w 8 rocz. śmierci,

zmarłych z c.R. Kucińskich, Rząsowskich, Sochockich i Fotków