Intencje mszalne 23 - 29 września A.D. 2013PONIEDZIAŁEK - 23 września 2013

7.00

O Boże błogosławieństwo dla Haliny i Adama Glinka z okazji 35 rocz. ślubu

17.30

+ Genowefę Dulińską w 3 rocz. śmierci,

Aleksandra Dulińskiego, Krystynę Golik

18.00

+ Julię i Bronisława Seremaków, Czesława Gryglewicza,

Zofię i Stanisława Łebków

WTOREK – 24 września 2013

7.00

+ Leokadię Jasińską w 30 dzień po śmierci

17.30

*+ Ryszarda Tamborek

18.00

+ Franciszkę i Wincentego Jankowskich, Genowefę i Henryka Czerwińskich,

Czesławę i Władysława Koźniewskich, Jerzego, Tadeusza, Mikołaja,

zmarłych z c.R. Miętków i Kryszkiewiczów

ŚRODA – 25 września 2013

7.00

*+ Mariana Ziółkowskiego

17.30

+ Marcina Tkaczyka w 3 rocz. śmierci, Józefa i Michała Snopków

18.00

+ Anny Drewnik w 19 rocz. śmierci, Małgorzatę i Czesława Drewników,

dziadków Drewników, Zofię i Tadeusza Piwowarskich,

dziadków Piwowarskich i Kurkowskich

CZWARTEK - 26 września 2013

7.00

+ Romanę, Wacława, Barbarę, Benedykta, Zofię,

Stefanię, Stanisława, Wandę, Bolesława, Jana i Wacława

17.30

*+ Piotra Banaszka

18.00

*+ Antoniego Gawrońskiego

PIĄTEK - 27 września 2013

7.00

+ Andrzeja, Marka, Wojciecha, Waldemara, Jana, Alicję, Piotra i Zygmunta

17.30

+ Wacława Skocznia z okazji imienin i Magdalenę Skoczeń

18.00

*+ Edwarda Brama

NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

SOBOTA - 28 września 2013

7.00

+ Halinę Głowacką, Antoniego i Helenę Głowackich

17.30

+ Jana Pieńkosa w 9 rocz. śmierci, Wiktorię, Kazimierza Pieńkosów,

Eleonorę i Stefana Kieszek, zmarłych z c.R. Pieńkosów i Kieszków

18.00

+ Wiktora Zielińskiego w 18 rocz. śmierci,

Jana i Annę Zielińskich, Halinę Głowacką

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

29 września 2013

7.00

+ Michała Zawistowskiego, Marię, Józefa, Henryka Zawistowskich,

Felicję Wolniak

9.00

+ Stanisławę Zając w 2 rocz. śmierci

10.30

Dziękczynno-błagalna za Krystynę i Mariusza w 4 rocz. ślubu

12.00

O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

dla Grażyny i Krzysztofa Samólów w 25 rocz. ślubu

17.00

+ Małgorzatę Pękala w 27 rocz. śmierci,

Włodzimierza Żołka w 20 rocz. śmierci, rodziców Piaseckich i Żołków