Intencje mszalne 24 - 30 grudnia A.D. 2012

PONIEDZIAŁEK - 24 grudnia 2012

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

7.00

+ Adama, Ryszarda, Zofii Ferginów, Władysława Brama,

Zofię, Michała i Wiesława Kudybów

7.30

O błogosławieństwo Boże dla Ewy, Adama, Alicji-Marii oraz całej Rodziny

8.00

+ Adasia

WTOREK 25 grudnia 2012

UROCZYSTOŚĆ

NARODZENIA PAŃSKIEGO

24.00

PASTERKA

ZA PARAFIAN

9.00

+ Piotra Długołęckiego i Józefę Długołęcką

10.30

+ Zenona Kalisiaka, zmarłych z c.R. Kalisiaków

12.00

O błogosławieństwo dla Parafian i Kapłanów na czas wizyty duszpasterskiej

17.00

+ Remisławę Rostkowską i Jej rodziców

ŚRODA 26 grudnia 2012

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA,

PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

7.00

+ Bogdana Jankowskiego w 18 rocz. śmierci, Zofię, Antoniego Siennickich,

Jerzego Stromeckiego, Wiolettę Kowalską

9.00

+ Mariannę Powała w 37 rocz. śmierci, Pawła i Jana Powałów,

Grzegorza, Mariana Oktabów, dziadków Powałów i Kurków

10.30

+ Józefę w 18 rocz. śmierci i Leona Dębskich, Stanisława Dębskiego,

Romanę, Kazimierza i Tadeusza Warnelów

12.00

O błogosławieństwo Boże dla Anny i Andrzeja Kilichowskich w 25 rocz. ślubu

17.00

+ Henryka Adamkowskiego w miesiąc po śmierci

CZWARTEK - 27 grudnia 2012

7.00

*+ Sławomira Dubskiego

7.00

*+ Krystynę Redo

18.00

*+ Edmunda Witeska

PIĄTEK - 28 grudnia 2012

7.00

*+ Sławomira Dubskiego

7.00

*+ Krystynę Redo

18.00

+ Katarzynę Nykaza w 13 rocz. śmierci

NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

SOBOTA - 29 grudnia 2012

7.00

+ Leona Jankowskiego w rocz. śmierci, Stefanię, Tadeusza Jankowskich,

Elżbietę Burza, Mariannę i Stanisława, Annę i Franciszka Oleksiaków

7.00

*+ Sławomira Dubskiego

7.00

*+ Zdzisława Sochackiego

I NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

30 grudnia 2012

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY:

JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

7.00

*+ Zdzisława Sochackiego

9.00

+ Annę Dzierzgowską w 8 rocz. śmierci,

Henryka, Mariannę, Teofila, Jana Dzierzgowskich,

Stanisława Witeska, Franciszka Głuszcza, Czesława i Bogdana Miętków

10.30

+ Henrykę Zbroch w 30 rocz. śmierci i Władysława Zbrocha,

Mariannę i Władysława Buczkowskich

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

+ Kazimierza Kucińskiego w 29 rocz. śmierci, Mirosława Kucińskiego,

Władysławę Drewnik, Zygfryda Drewnika, Edwarda Drewnika