Intencje mszalne 24 - 30 października A.D. 2016

 

PONIEDZIAŁEK  - 24 października 2016

7.00

   O błogosławieństwo Boże dla Joanny i całej Rodziny, z prośbą o łaskę zdrowia.

17.30

+ Martę Kucińską

18.00

   O błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski dla Moniki i Rafała Smolińskich

   w 16 rocznicę ślubu

   nabożeństwo różańcowe

WTOREK  - 25 października 2016

7.00

+ Martę Kucińską

17.30

+ Hannę Wilczek w 27 rocz. śmierci

   Stanisława, Mariannę, Wawrzyńca i Annę Wilczków,

   Henryka, Helenę i Stanisława Czajków, Mariannę Piórkowską

   oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

+ Dariusza Michalika w 5 rocz. śmierci

   nabożeństwo różańcowe

ŚRODA  - 26 października 2016

7.00

+ Martę Kucińską

17.30

   O błogosławieństwo Boże dla Karoliny Katarzyny Pietrzykowskiej

   z okazji 18 rocznicy urodzin oraz o wszelkie łaski dla całej Rodziny

18.00

+ Helenę, Jana i Dionizego Kawków, Mirosławę i Jana Sułkowskich,

   zmarłych z całej Rodziny Pontków

   nabożeństwo różańcowe

CZWARTEK  - 27 października 2016

7.00

+ Stanisława Banaszka

17.30

+ Mariannę Lewandowską

18.00

+ Genowefę i Henryka Czerwińskich, Czesławę i Władysława Koźniewskich,

   zmarłych z Rodzin: Jankowskich, Miętków, Czerwińskich, Kryszkiewiczów

   nabożeństwo różańcowe

PIĄTEK  - 28 października 2016

ŚWIĘTO ŚW. AP. SZYMONA I JUDY TADEUSZA

7.00

+ Stanisława Banaszka

17.30

+ Kazimierza Gers, Antoninę Gers, zmarłych z Rodzin Gersów i Baranów

18.00

+ Tadeusza, Leona, Stefanię Jankowskich, Ludwika, Mariannę, Stefana Pułaskich,

   zmarłych z Rodzin: Jankowskich, Pułaskich, Gmurczyków, Bogumiłę Dulińską

   NABOŻEŃSTWO  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

SOBOTA  - 29 października 2016

7.00

+ Stanisława Banaszka

17.30

+ Czesława Kownackiego

18.00

+ Jadwigę, Juliana, Hieronima, Wojciecha, Tadeusza, Janinę, Kazimierza,

   Witolda, Helenę, Tadeusza, Dariusza oraz zmarłych z ich Rodzin

   nabożeństwo różańcowe

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA -30 października 2016

   7.00

+ Witolda Pietrzykowskiego w 1 rocz. śmierci   

9.00

+ Sławomirę Pańczyk w 9 rocz. śmierci

10.30

+ Zdzisława Zielińskiego w 4 rocz. śmierci

   Zbigniewa Zielińskiego, Janinę i Eugeniusza Wilgosów, Wiktorię Wierzbicką

12.00

   ZA  PARAFIAN

 17.00

+ Irenę, Zdzisława, Ryszarda, Stanisława Urbanów, Ireneusza Gwiazdę

   nabożeństwo różańcowe