Intencje mszalne 25 - 31 lipca A.D. 2016

 

PONIEDZIAŁEK  - 25 lipca 2016

ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA APOSTOŁA

17.30

+ Jana Mieczysława Mroza w 30 dni po pogrzebie

17.30

+ Zygfryda, Marcjannę, Józefa, Tadeusza Grodków,

   Jana i Henryka Chmielewskich, zmarłych z c.R. Grodków i Wójcików

18.00

+ Józefa Gryca w 6 rocz. śmierci

WTOREK  - 26 lipca 2016

WSPOMNIENIE ŚW. JOACHIMA I ANNY,

RODZICÓW NAJŚW. MARYI PANNY

17.30

+ Jerzego Paradowskiego w 30 dni po pogrzebie

17.30

+ Annę, Stanisława i Martę Kucińskich

18.00

   O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski

   dla Klaudii Romatowskiej z okazji 25 rocznicy urodzin

ŚRODA  - 27 lipca 2016

17.30

+ Annę Witeska, Mikołaja i Władysława oraz zmarłych z c.R. Witeska,

   Bronisławę i Stanisława Jędraszko, Annę i Piotra Ciechanowicz

18.00

+ Zbigniewa Krawczyka w 7 rocz. śmierci,

   Franciszka, Franciszkę, Jana Krawczyków,

   Jana, Annę, Grzegorza i Józefa Kado, Halinę Gałązka, Elżbietę Golis

CZWARTEK  - 28 lipca 2016

17.30

+ Jerzego Kieszek w 3 rocz. śmierci, Eleonorę i Stefana Kieszków

18.00

+ Halinę Dziekońską w 6 rocz. śmierci,

   Janinę, Heronima, Ignacego Bartnickich,

   Zofię, Jana, Józefa, Stanisława, Czesława Dziekońskich, Jerzego Wysockiego

PIĄTEK  - 29 lipca 2016

17.30

+ Marka Sokołowskiego w 16 rocz. śmierci,

   Helenę Lenczewską, Zygmunta i Irenę Pogorzelskich

18.00

+ Mariana Kowalika w 5 rocz. śmierci,

   Marię, Stanisława oraz zmarłych z c.R. Kowalików i Szprotów

SOBOTA  - 30 lipca 2016

17.30

+ Patrycję Justynę Morawską

18.00

+ Mieczysława Karpika w 6 rocz. śmierci

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA -31 lipca 2016

   7.00

+ Hieronimę Suchenek w 23 rocz. śmierci, Wacława i Stefana Suchenków,

   Wiesława, Genowefę, Kazimierza Cichockich, Elżbietę i Jerzego Jakubowskich,

   zmarłych z c.R. Liwskich, Suchenków i Cichockich

9.00

+ Ryszarda Bańkowskiego w 26 rocz. śmierci,

   Annę i Feliksa Ponto, dziadków Bańkowskich

12.00

   ZA  PARAFIAN

 17.00

+ Hannę Burza (z racji imienin)