Intencje mszalne 25 - 31 marca A.D. 2019

 

PONIEDZIAŁEK  - 25 marca 2019

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

7:00

+ Bronisławę Buczyńską w rocz. śmierci,

   zmarłych z rodziny Buczyńskich, Jermaków i Czaplejewiczów,

   Romana Sikorskiego

17:30

+ Mariannę i Kazimierza Korczakowskich, Antoninę i Jakuba Puta,

   zmarłych z rodzin: Korczakowskich, Putów i Barszczów

18:00

+ Apolonię i Franciszka Gruczków, rodziców: Zenonę i Józefa Snopków,

   Michała Snopka, Marcina Tkaczyka

WTOREK  - 26 marca 2019

7:00

+ Mariannę Szymkiewicz

17:30

+ Ryszarda Szymańskiego w 5 rocz. śmierci,

   rodziców: Stanisławę i Edwarda Szymańskich,

   Stefana, Sylwestra i Helenę Miętków

18:00

   O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodzin: Cieślińskich, Krukowskich,

   Kwiatkowskich, Piórkowskich i Susków oraz wszelkie potrzebne dary

   dla Agnieszki, Ady i Olka Skłudzkich  

19:15

   Msza święta z modlitwą o uzdrowienie

ŚRODA  - 27 marca 2019

7:00

+ Antoniego Niedziółka

17:30

+ Stanisławę i Franciszka Dubskich, Edwarda, Janusza i Pawła Donarskich

18:00

   intencja zbiorowa          

CZWARTEK  - 28 marca 2019

7:00

+ Marię Bańkowską, Józefa Bańkowskiego, Helenę i Ludwika Wiśniewskich

7:00

+ Roberta Boryszewskiego w 30 dni po śmierci

17:30

   O Boże błogosławieństwo dla Cecylii Prusak-Henze w rocznicę urodzin

18:00

+ Marka Prządaka

PIĄTEK  - 29 marca 2019

7:00

+ Zmarłych z rodziny Kilinienko oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

7:00

+ Janinę Kaniewską-Baer  

 17:15

   Droga Krzyżowa

18:00

+ Czesławę i Władysława Koźniewskich, Genowefę i Henryka Czerwińskich,

   Franciszkę, Wincentego, Jerzego i Mikołaja Jankowskich,

   zmarłych z c.R. Jankowskich i Miętków

19:00

   Droga Krzyżowa

SOBOTA  - 30 marca 2019

7:00

+ Władysławę Barszczewską

17:30

+ Józefę Wiśniewską w 5 rocz. śmierci, Stanisława Wiśniewskiego,

   Annę i Władysława Wiśniewskich, Janinę Oktaba,

   Mariannę i Henryka Banaszków, Wiesławę i Kazimierza Sitarskich

18:00

+ Andrzeja Gołębiowskiego, Józefę Kozak, Aleksandra Siwka,

   Jana Gołębiowskiego

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

31 marca 2019

PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

7:00

+ Stanisława Czajkę w 8 rocz. śmierci, Helenę Czajka w 30 rocz. śmierci,

   Wacława i Czesława Czajka  

9:00

+ Tomasza Brejnakowskiego  

10:30

+ Kazimierę Osińską w 8 rocz. śmierci, Ryszarda Osińskiego w 12 rocz. śmierci,

   Roberta Barabasza, Marię Karwowską,

   zmarłych z rodzin: Kowalczyków i Osińskich

12:00

   O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne dary i opiekę Matki Najświętszej

   dla Wiesławy Jankowskiej z okazji 80 rocznicy urodzin

 17:00

   Gorzkie Żale z nauką pasyjną

+ Jana Nykaza, Zofię Nykaza, Józefa Nykaza,

   Józefa Strama, Teresę Mąka, Katarzynę Nykaza