Intencje mszalne 25 czerwca – 1 lipca A.D. 2012

PONIEDZIAŁEK - 25 czerwca 2012

7.00

+ Jana Pergół

17.30

+ Jana Boryszewskiego

18.00

+ Franciszka i Apolonię Gruczek, Józefa Snopka, Marcina Tkaczyka

nabożeństwo czerwcowe

WTOREK 26 czerwca 2012

7.00

+ Wandę Suszczyńską z okazji imienin

17.30

+ Jana Gronka, rodziców Gronków i Dembkowskich

18.00

+ Romanę Hutyrko w 7 rocz. śmierci, Jana Hutyrko, Mariana Wilczka,

Janinę, Zdzisława i Jacka Włodarczyków

nabożeństwo czerwcowe

ŚRODA 27 czerwca 2012

7.00

+ Władysława Antosiewicza

17.30

+ Jadwigę Biber w 2 rocz. śmierci

18.00

+ Władysława Gierczyńskiego, Piotra i Henryka Witeska,

dziadków Gierczyńskich

nabożeństwo czerwcowe

CZWARTEK - 28 czerwca 2012

7.00

+ Jana i Bolesława Błaszczyk

12.00

Dziękczynno – błagalna w intencji uczniów kończących naukę w Gimnazjum

17.30

+ Jana Fluks

18.00

+ Leona Jankowskiego z okazji imienin, Stefanię, Tadeusza Jankowskich,

Elżbietę Burza, Mariannę, Stanisława, Annę i Franciszka Oleksiaków

nabożeństwo czerwcowe

PIĄTEK - 29 czerwca 2012

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

7.00

O błogosławieństwo Boże dla ks. Pawła z okazji imienin

9.00

Dziękczynna na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego

10.00

+ Piotra i Kazimierę Bożym, Genowefę i Józefa Pieńkos,

zmarłych z c.R. Bożymów i Pieńkosów

18.00

+ Pawła Donarskiego, Edwarda i Wiktorię Bożym, Augustyna Kozłowskiego

nabożeństwo czerwcowe

SOBOTA - 30 czerwca 2012

7.00

+ Marię Kanownik

17.30

+ Mariana Sitarskiego w 5 rocz. śmierci, rodziców Sitarskich i Bożymów

18.00

+ Mikołaja Michalika w 1 rocz. śmierci i Dariusza Michalika

nabożeństwo czerwcowe

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

1 lipca 2012

7.00

+ Janinę i Kazimierza Urban, Joannę i Jerzego Prus,

dziadków Urbanów, Słoniewskich i Drewników

9.00

+ Aleksandrę, Józefa, Daniela Lewandowskich, Agnieszkę i Zygmunta Żołek

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

+ Halinę Wieczorek z okazji imienin