Intencje mszalne 25 listopada - 1 grudnia A.D. 2013

PONIEDZIAŁEK - 25 listopada 2013

7.00

+ Jana Kosa - greg.

17.30

+ Czesława w 20 rocz. śmierci i Mariannę Suchenków,

Tadeusza Banaszka, Agnieszkę i Antoniego Bartnickich

18.00

+ Stanisława Filipiaka w 22 rocz. śmierci, Adelę Filipiak

WTOREK – 26 listopada 2013

7.00

+ Wojciecha Plebana w 30 dzień po śmierci

17.30

+ Jana Kosa - greg.

18.00

+ Henryka Adamkowskiego

ŚRODA – 27 listopada 2013

7.00

+ Jana Kosa - greg.

17.30

+ Helenę Kowalską, zmarłych z c.R. Kurowskich i Jędraszków

18.00

+ Dorotę Sołtys

CZWARTEK - 28 listopada 2013

7.00

+ Czesławę, Hieronima, Bronisława Borkowskich

17.30

+ Jana Kosa - greg.

18.00

+ Czesława Miętka w 25 rocz. śmierci, Bogdana Miętka,

Franciszka Głuszcza, Annę i Henryka Dzierzgowskich,

Stanisława Witeska, zmarłych z c.R. Miętków

 

PIĄTEK - 29 listopada 2013

7.00

+ Jana Kosa - greg.

17.30

+ Andrzeja Strzelczaka ( intencja imieninowa)

18.00

+ Annę, Telesfora, Jana, Stanisława Miętków,

Wojciecha i Mieczysława Szymańskich, dziadków Bożymów i Miętków

SOBOTA - 30 listopada 2013

7.00

+ Andrzeja Franiewskiego

17.30

+ Jana Kosa - greg.

18.00

+ Tadeusza, Leona, Stefanię Jankowskich,

Ludwika, Stefana i Mariannę Pułaskich,

zmarłych z c.R. Pułaskich i Jankowskich, Bogumiłę Dulińską

I NIEDZIELA ADWENTU

1 grudnia 2013

7.00

+ Jana Kosa - greg.

9.00

+ Wiktora Kozłowskiego w 40 rocz. śmierci, Mariannę Kozłowską,

Zenona Oktabę, dziadków Kozłowskich i Suchenków,

Jadwigę Dobrowolską

10.30

+ Romana Kwiatkowskiego w 22 rocz. śmierci, Annę i Barbarę Marczuk

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

+ Danutę, Krystynę, Mieczysława, Mariana Bożymów,

Julię i Czesława Bilińskich