Intencje mszalne 26 listopada – 2 grudnia A.D. 2012

PONIEDZIAŁEK - 26 listopada 2012

7.00

+ Mieczysława Górala – greg.

17.30

+ Władysława, Janinę, Wiesława Fijołek, Stefanię, Piotra, Eugeniusza

Doboszów, Wiesławę i Tadeusza Saska, Felicję i Sylwestra Delura,

Ireneusza Szcześniaka

18.00

+ Eugeniusza Siwka w 2 rocz. śmierci

WTOREK 27 listopada 2012

7.00

+ Dorotę Sołtys w 1 rocz. śmierci

17.30

+ Mieczysława Górala – greg.

18.00

+ Wiktora Kozłowskiego w 39 rocz. śmierci, Mariannę Kozłowską,

Zenona Oktaba, dziadków Kozłowskich i Suchenków

ŚRODA 28 listopada 2012

7.00

+ Mieczysława Górala – greg.

17.30

+ Czesława Miętka w 24 rocz. śmierci, Bogdana Miętka,

Annę i Henryka Dzierzgowskich, Stanisława Witeska,

Helenę i Stanisława Miętków

18.00

+ Bronisława w 2 rocz. śmierci

oraz rodziców Czesławę i Heronima Borkowskich

 

 

CZWARTEK - 29 listopada 2012

7.00

ZA PARAFIAN

17.30

+ Mieczysława Górala – greg.

18.00

+ Jana Pergóła w 1 rocz. śmierci

PIĄTEK - 30 listopada 2012

7.00

+ Mieczysława Górala – greg.

17.30

+ Tadeusza, Stefanię i Leona Jankowskich,

Ludwika, Mariannę i Stefana Pułaskich,

Bogusławę Dulińska i Bogumiłę Lewandowską

18.00

+ Annę, Telesfora, Jana, Stanisława Miętków,

Wojciecha i Mieczysława Szymańskich, dziadków Bożymów i Miętków

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA 1 grudnia 2012

7.00

+ Ryszarda Majewskiego

17.30

+ Mieczysława Górala – greg.

18.00

+ Andrzeja Sołtysa, Czesława i Stanisława Sołtysów,

Leona i Genowefę Kuskowskich

I NIEDZIELA ADWENTU

2 grudnia 2012

7.00

+ Janinę w 16 rocz. śmierci i Edwarda Chłopickich,

Leszka, Zofię i Mikołaja Siemienasów

9.00

+ Kazimierza Miętka w 1 rocz. śmierci

10.30

+ Apolonię Kado w 13 rocz. śmierci oraz Szczepana Kado w 29 rocz. śmierci

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

+ Mieczysława Górala – greg.