Intencje mszalne 31 grudnia A.D. 2012 – 6 stycznia A.D.2013PONIEDZIAŁEK - 31 grudnia 2012

7.00

+ Czesława Szczerbę

17.30

+ Cecylię i Władysława Żołków

18.00

Msza Święta dziękczynna za łaski otrzymane w kończącym się roku 2012

NOWY ROK 2013

 

WTOREK 1 stycznia 2013

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

7.00

*+ Zdzisława Sochackiego

9.00

+ Alinę i Sławomira Millerów

10.30

+ Zofię i Czesława Grodków

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

+ Jerzego Godziebiewskiego w 1 rocz. śmierci, Katarzynę i Jana Pawelców,

Zofię i Józefa Godziebiewskich, Zofię Dudzińską, Bolesława Dudzińskiego

ŚRODA 2 stycznia 2013

7.00

+ Wiesławę Tyczyńską w miesiąc po śmierci

7.00

*+ Sławomira Dubskiego

18.00

+ Eugeniusza Banaszka, rodziców Bronisławę i Jana Stachników

CZWARTEK - 3 stycznia 2013

7.00

+ Mariana Sosińskiego w miesiąc po śmierci

7.00

*+ Sławomira Dubskiego

18.00

+ Zygmunta Sitarskiego w 1 rocz. śmierci, Jacka Sitarskiego

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 4 stycznia 2013

7.00

+ Mieczysława Górala w 1 rocz. śmierci

18.00

+ Annę Sarnowską, Kazimierza Sarnowskiego, Katarzynę Baran,

Marię i Adama Czerniejewskich, Piotra Miętka,

rodziców Gawrońskich, zmarłych z c.R. Gawrońskich i Sarnowskich

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA 5 stycznia 2013

7.00

Msza Święta dziękczynna za szczęśliwą operację synka

7.00

*+ Stanisławę Genowefę Zając

18.00

+ Annę Stachnik w 24 rocz. śmierci, Władysława i Jana Stachników,

zmarłych z c.R. Kłosowskich, Mariusza Teodorowicza

 

 

 

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

6 stycznia 2013

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

7.00

+ Cezarego Kąkola w 3 rocz. śmierci, Jana Pontka w 22 rocz. śmierci,

Karola i Władysławę Miętków, Jana Kąkola

9.00

+ Władysława w 17 rocz. śmierci, Bronisława, Franciszkę i Natalię Bramów,

Adama Fergina, Gabrielę Brama

10.30

+ Bogdana Stachnika w 22 rocz. śmierci,

zmarłych z c.R. Prokopczyków i Pełków

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

+ Sabinę Bajer w 7 rocz. śmierci, Edmunda Bajera, Wojciecha Martyniaka