Intencje mszalne 3 - 9 CZERWCA A.D. 2019

 

PONIEDZIAŁEK  - 03 czerwca 2019

7:00

   O błogosławieństwo Boże dla Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

   i jego rozwój          

7:00

   O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Joanny i Adama

   w 2 rocz. ślubu oraz o wszelkie potrzebne łaski dla całej Rodziny

7:00     

+ Władysława Kordysa

17:30

+ Stanisława Twardo, Stefanię i Antoniego Twardo,

   Mariannę, Antoniego i Stanisława Gołda, Tadeusza Kowalskiego,

   Agnieszkę, Rafała i Jerzego Kasińskich, Jerzego Jankowskiego

18:00

+ Tomasza Brejnakowskiego   nabożeństwo czerwcowe

WTOREK  - 04 czerwca 2019

7:00

   O błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla Janusza Rabczaka

17:30

+ Halinę, Edwarda i Annę Sołtys, zmarłych z c.R. Dzierzgowskich,

   Jolantę Piasecką, Zofię Korszeń i Helenę Uss, Władysławę Jaroszek

   i Wojciecha Gąsiora

18:00

+ Kazimierza i Annę Sarnowskich, Katarzynę Baran,

   Adama i Marię Czerniejewskich, Piotra Miętka,

   rodziców Gawrońskich i Sarnowskich

   nabożeństwo czerwcowe

ŚRODA  - 05 czerwca 2019

7:00

+ Józefa Stabacha, Annę Stabach,

   zmarłych z c.R. Stabachów, Hutyrków oraz dziadków Wałęgów

17:30

   O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Najświętszej

   dla Roberta Plebana w 45 rocz. urodzin oraz córek Julii i Malwiny

18:00

   intencja zbiorowa  

   nabożeństwo czerwcowe

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA  -  06 czerwca 2019

7:00

   O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Właścicieli i Pracowników   

   Firmy „Perfect Instal” i ich Rodzin

17:30

+ Halinę Miętek w 21 rocz. śmierci, Mieczysława, Genowefę i Józefa Miętków,

   dziadków Miętków i Bożymów

18:00

+ Andrzeja Sierakowskiego w 2 rocz. śmierci

   nabożeństwo czerwcowe

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA - 07 czerwca 2019

7:00

+ Adama Makowskiego w 10 rocz. śmierci

7:00

+ Irenę Łukasik w 30 dni po śmierci

18:00

+ Józefę Dubską w 14 rocz. śmierci  nabożeństwo czerwcowe

SOBOTA  - 08 czerwca 2019

7:00

+ Stanisławę Dragulską w 8 rocz. śmierci, zmarłych z c.R. Dragulskich

17:30

+ Alinę Kowalską w 26 rocz. śmierci, Jerzego Kowalskiego w 5 rocz. śmierci

18:00

   O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej, Królowej Kapłanów

   dla Ks. Proboszcza w rocznicę święceń kapłańskich

   nabożeństwo czerwcowe

19:30

   Czuwanie modlitewne przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

NIEDZIELA  - 09 czerwca 2019

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

7:00

+ Kazimierza Sitarskiego w 20 rocz. śmierci, Henrykę Sitarską,

   Aleksandrę, Władysława, Mariannę i Franciszka   

9:00

+ Stefana Kurkowskiego w 49 rocz. śmierci, Mariannę i Adama Kurkowskich,

   Cecylię, Leona i Franciszka Labaków, Henryka Dobrowolskiego,

   Stanisława Laskowskiego, Marię i Edwarda Kawa

10:30

   O błogosławieństwo Boże oraz dary Ducha Świętego dla wszystkich Członków

   Służby Liturgicznej, w podziękowaniu za kolejny rok formacji i pracy

12:00

   O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej, Królowej Rodzin

   dla Marii i Leszka Tworek w 40 rocznicę ślubu, jako podziękowanie za

   otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę   

   Matki Bożej nad całą Rodziną

12:00

   O błogosławieństwo Boże oraz potrzebne łaski dla wszystkich Mieszkańców

   Gminy Wieliszew z okazji Święta Gminy

 17:00

+ Wacławę Sołtys w 18 rocz. śmierci, Ryszarda,

   dziadków Jana i Franciszkę Kucińskich oraz Juliana i Stanisławę Sołtys

   nabożeństwo czerwcowe