Intencje mszalne 3 - 9 kwietnia A.D. 2017

PONIEDZIAŁEK  - 03 kwietnia 2017

7.00

+ Tomasza Brejnakowskiego

17.30

+ Ryszarda, Władysławę, Jana Krawczyków,

   Marię, Juliana, Włodzimierza Pielaków, Lucynę, Edwarda Wilgosów,

   Czesława Młotkowskiego, Jana Bożyma

18.00

+ Ryszarda Prokopowicza, Jerzego, Helenę, Jana, Janinę Miętków,

   Henryka, Stanisława, Władysławę i Czesławę Kopka

WTOREK  - 04 kwietnia 2017

7.00

+ Grażynę Szmigiel

17.30

+ Franciszkę w 21 rocz. śmierci,

   Wincentego, Jana, Stanisława, Annę, Telesfora Miętków,

   zmarłych z c.R. Zielińskich i Miętków 

18.00

+ Adama Wolskiego w 1 rocz. śmierci

   Helenę i Jana Sieradzkich

ŚRODA  - 05 kwietnia 2017

7.00

+ Grażynę Szmigiel

17.30

+ Grażynę Ignatowską w 4 rocz. śmierci,

   Krystynę i Józefa Więchów, zmarłych z Rodzin: Więchów i Dragulskich

18.00

+ Ryszarda Fergina, Zofię i Adama Ferginów

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA - 06 kwietnia 2017

7.00

+ Henrykę Pyrzyńską w 30 dni po śmierci

17.30

+ Wandę Pałaszewską

18.00

   W intencji Zofii, w 50 rocz. urodzin, o Boże błogosławieństwo

   dla Niej i całej Rodziny

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA - 07 kwietnia 2017

7.00

+ Wiesławę Kmieciak, rodziców Brodnickich, Gabrielę Borowską

17.15

   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

18.00

+ Jana Filipiaka w 28 rocz. śmierci, 

   rodziców Filipiaków, Natalię i Franciszka Głuszczów,

   Irenę i Tomasza Bartoszewiczów

19.00

   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

SOBOTA  - 08 kwietnia 2017

7.00 

+ Tadeusza Dragulskiego w 30 rocz. śmierci,

   Stanisławę i Mirosława Dragulskich, zmarłych z c.R. Dragulskich

17.30

+ Stanisławę Ostaszewską w 5 rocz. śmierci, Edmunda Ostaszewskiego

18.00

+ Władysława Mikulskiego, Wandę i Franciszka Studzińskich 

 

WIELKI  TYDZIEŃ

 

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ         09 kwietnia 2017

7.00

+ Cecylię Wilgos w 30 rocz. śmierci,

   Czesława, Jana, Ryszarda, Annę i Joannę Wilgos, 

   Czesławę i Stanisława Greśkiewicz

9.00

+ Bogumiłę Lewandowską, Jerzego Oktabę (intencja Klubu Seniora z Łajsk)

10.30

+ Franciszkę i Stanisława Marcinkiewiczów, Stanisławę i Stanisława Sołowiej,

   Kazimierza Piekuta i Jana Kielaka

12.00

   ZA  PARAFIAN

 17.00 

   Nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką pasyjną

+ Cecylię w 10 rocz. śmierci i Stefana Jędraszko, Joannę Bryła,

   dziadków Skoczniów i Jędraszków