Intencje mszalne 3 - 9 lipca A.D. 2017

PONIEDZIAŁEK  - 03 lipca 2017

ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA APOSTOŁA

17:30

+ Mariannę, Stanisława, Annę, Franciszka Oleksiaków,

   Leona, Stefanię, Tadeusza Jankowskich,

   Bogumiłę Lewandowską, Elżbietę Burza 

18:00

+ Janinę i Janusza Buchwald, Wincentego Ciesielczyka

WTOREK  - 04 lipca 2017

17:30

+ Emilię Zwierzchowską w 7 rocz. śmierci 

18:00

+ Edwarda w 25 rocz. śmierci oraz Adelę i Mariana Urbańczyków,

   Henrykę, Waldemara i Zbigniewa Kurkowskich, Józefę i Stanisława Kado

ŚRODA  - 05 lipca 2017

17:30

+ Ludwikę Anuszkiewicz w 4 rocz. śmierci,

   Józefa Anuszkiewicza w 60 rocz. śmierci

18:00

+ Helenę w 23 rocz. śmierci oraz Jerzego i Ryszarda Prokopowiczów,

   Jana i Janinę Miętków, Henryka, Stanisława, Władysławę i Czesławę Kopka

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA -  06 lipca 2017

17:30

+ Marię Fajks

18:00

+ Kazimierę i Józefa Kożuch, Stefana Wojciechowskiego i siostrę Władysławę 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA - 07 lipca 2017

18:00

+ Bronisława Oktabę, Jego rodziców, siostry i brata oraz teściów Rębelskich

SOBOTA  -  08 lipca 2017

17:00 

   Msza Święta związana ze ślubem  

18:00

+ Halinę i Mariana Sołtysów, Edwarda, Agnieszkę, Jana Sołtysów,

   Barbarę Kolarz, zmarłych z c.R. Sołtysów i Trzaskoma

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

  09 lipca 2017

7:00

+ Feliksa Strzelczaka w 35 rocz. śmierci, 

   Albinę, Bogdana, Andrzeja Strzelczaków, Wandę Ślesik, Mieczysława Wilgosa,

   dziadków Strzelczaków i Fabisiaków

9:00

+ Annę i Stanisława Krawczyków, Genowefę Dziwota,

   dziadków Suchenków i Krawczyków

12:00

   ZA  PARAFIAN

 17:00 

+ Edwarda Wojciechowskiego w 9 rocz. śmierci,

   Irenę Wojciechowską w 7 rocz. śmierci,

   dziadków Wojciechowskich i Witeska, Wiesława Redzińskiego