Intencje mszalne 3 - 9 sierpnia A.D. 2015

PONIEDZIAŁEK  - 03 sierpnia 2015

17.30

+ Marię i Jana Kaletów, Henrykę i Stanisława Fluks

18.00

+ Tadeusza Wrzesińskiego w 13 rocz. śmierci, Jana Molińskiego,

   Urszulę, Jana, Juliannę, Piotra, Dionizego i Kazimierza Wrzesińskich

WTOREK  - 04 sierpnia 2015

17.30

+ Stanisławę Gruczek w 1 rocz. śmierci

 18.00

+ Cecylię Stachnik w 5 rocz. śmierci,

   zmarłych z c.R. Stachników, Bożymów, Stochmalów i Brzezińskich

ŚRODA  - 05 sierpnia 2015

17.30

+ Leszka Wiśniewskiego

18.00

+ Helenę i Stanisława Twardo, Lucynę i Dyonizego Barszczewskich,

   dziadków Wrzesińskich, Twardo, Barszczewskich i Kaliś

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA - 06 sierpnia 2015

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

17.30

+ Jadwigę Wójcik w 2 rocz. śmierci

18.00

+ Jana Marciniaka w 20 rocz. śmierci, Andrzeja i Kazimierza Oktabów,

   Stanisława i Helenę Atlińskich, Anielę Kochańską

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA - 07 sierpnia 2015

18.00

+ Edwarda Miętka w 10 rocz. śmierci,

   Mariannę i Bolesława Miętków, Jana i Stefanię Stachników

SOBOTA  - 08 sierpnia 2015

16.00

   Msza Święta związana ze ślubem

17.00

   Msza Święta związana ze ślubem

18.00

+ Mieczysława Karpika w 5 rocz. śmierci

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 09 sierpnia 2015

   7.00

+ Zofię i Aleksandra Majewskich, Stanisławę i Leona Grzegorków,

   Wandę i Stanisława Kikasów, Marię Knopek, Marię i Juliana Opalów

9.00

+ Mariannę, Wawrzyńca, Władysława, Andrzeja Mańków,

   Annę Filipowską, Wiktora Zielińskiego, Ryszarda Pychalskiego

12.00

   O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Najświętszej

   dla Państwa Anieli i Eugeniusza Marchewka w 60 rocznicę ślubu

 17.00

+ Ryszarda Bańkowskiego w 25 rocz. śmierci, Annę i Feliksa Ponto